aanpak geluidsoverlast

NIEUWS TATA STEEL


IJMUIDEN – Afgelopen week zijn er klachten binnengekomen over de geluidsoverlast die ‘s nachts ervaren wordt.

U heeft in de milieunieuwsbrief van 27 augustus kunnen lezen dat dit komt door de schroothandling op het midden van ons terrein. In de milieunieuwsbrief van 27 augustus hebben wij aangegeven dat wij de regels rondom de schroothandling aanscherpen en in gesprek gaan met de uitvoerende partij. Wij hebben afgesproken dat het schroot niet meer van grote hoogte mag worden verladen. Dit draagt bij aan een vermindering van de geluidsoverlast. Helaas zal nooit alle geluidsoverlast die door de schroothandeling ‘s nachts wordt ervaren, verdwijnen.

Om de oorzaak van de geluidsoverlast te achterhalen en de geluidsoverlast verder terug te dringen, gaan wij op zéér korte termijn camera’s plaatsen bij het schrootpark midden op het terrein. De beelden koppelen wij aan de doorlopende geluidsmetingen. Dit geeft ons data die nodig zijn om te bepalen welke combinatie van bijvoorbeeld type schroot en handling de veroorzaker is van de geluidsoverlast.

Na de analyse van de data, hebben wij voldoende informatie om effectieve maatregelen te kunnen nemen. Wij al Tata Steel houden u daarvan op de hoogte.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz