Aanvraag 4e hockeyveld aangehouden

NIEUWS
Tekst: Gemeente Beverwijk  Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Er komt meer onderzoek naar de mogelijkheden rond de uitbreiding van het hockeyveld in Beverwijk.

Voorafgaand aan de bespreking bracht de raadscommissie een advies uit dat oproept tot in kaart brengen van diverse mogelijkheden. Het college werd expliciet verzocht nog dit jaar met een nieuw voorstel te komen.

De heer Weel (D66) bracht namens alle raadsfracties een advies uit dat regelt dat het raadsvoorstel, zoals het er nu ligt, wordt aangehouden. Er is behoefte om andere uitbreidingsvarianten te onderzoeken. Het vinden van breed draagvlak onder sportverenigingen en belanghebbenden is daarbij een belangrijk kader. ‘’Het is voor de gemeente van belang te kunnen kiezen uit meerdere scenario’s’’, zo valt te lezen in het ingediende advies. Hij gaf onder meer aan de kennis van sportverenigingen te willen benutten en het traject samen te doorlopen.

‘’Deze interventie was een terechte, wij zijn hier om te vermijden dat het jaren gaat duren’’, zei de heer Hazeveld van Democraten Beverwijk. Hij gaf aan de knoop nog in deze resterende raadsperiode te willen doorhakken. Ook kwamen faciliteiten voor het sporten aan de orde. Zo wees VVD-voorman de heer Ferraro nog op de noodzaak van een clubhuis op en rond het sportveld: ‘’of je nu voor een raadsvoorstel of een quickscan gaat, er moet echt iets te kiezen zijn.’’ De fracties van PvdA, GroenLinks, Gemeentebelangen en CDA waren eveneens positief gestemd. Aan de slag ‘’Het kader is helder met zo’n raadsbrede vraag.

Wij gaan aan de slag’’, zei verantwoordelijk wethouder Erol die over sport gaat. Op de vraag hoe snel het college met een nieuw voorstel naar de raadscommissie terugkomt, kon de wethouder nog geen antwoord op geven. Hij gaat zijn uiterste best doen dit jaar nog met een voorstel te komen: ‘’dat is een toezegging.’’


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz