Aanvragen voor drie windparken

NIEUWS

6 windturbines


WIJK AAN ZEE – De provincie Noord-Holland heeft drie aanvragen ontvangen in het kader van de Herstructurering Wind op Land voor de realisatie van windparken in Noord-Holland.

Deze windparken zijn goed voor in totaal circa 50 megawatt bruto (circa 35 MW netto). Initiatiefnemers kunnen tot 15 mei hun aanvragen indienen bij de Omgevingsdienst NZKG (OD NZKG). In het najaar start naar verwachting de besluitvorming over de eerste vergunningen, deze wordt dan in het voorjaar van 2017 afgerond.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Het loket voor het indienen van de aanvragen is op 15 januari geopend. De eerste drie aanvragen kwamen direct na openstelling binnen en wij verwachten de komende maanden nog meer plannen. Ik reken er op dat wij onze opgave van 685,5 MW in 2020 gaan realiseren en dat de windturbines van de Herstructurering Wind op Land voornamelijk in het Noordzeekanaalgebied komen.”

De locaties waarvoor aanvragen zijn ingediend zijn: Nieuwe Hemweg, Noordzeeweg (Amsterdam) en Waardpolder (Hollands Kroon).

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de kaders voor de windparken. De mogelijkheden voor realisatie van de windparken zijn besproken met de OD NZKG, gemeenten, initiatiefnemers en inwoners. In december 2015 heeft de provincie een overzicht gepubliceerd met daarop de kansrijke initiatieven. De aanvragen die tot nu toe zijn ingediend behoren tot die kansrijke categorie.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz