Afvalinzameling

NIEUWS
Afvalzakken
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Tijdens een raadsvergadering werd duidelijk dat de gemeenteraad de uitvoeringsovereenkomst voor de afvalinzameling en beheer openbare ruimte taken wil laten uitvoeren tegen de beste prijs kwaliteit verhouding.

Wethouder Dorenbos ging nog een stapje verder ‘Wij gaan voor een lagere afvalstoffenheffing dan inwoners dit jaar hebben moeten betalen’. Democraten Beverwijk kwam met een amendement op het voorliggende collegevoorstel. Het amendement werd gesteund door alle andere partijen, behalve GroenLinks. De partij vond het amendement te weinig verschillen van het voorliggende raadsvoorstel en stemde daarom tegen. Ook vond de partij dat één keuze geen keuze is en dat er om die reden gekeken moet worden naar een alternatief, zodat er een vergelijking gemaakt kan worden. Als voorbeeld van een alternatief noemde GroenLinks het uitvoeren van de taken door de gemeente of IJmondiaal.

Tijdens de stemming over het aangepaste voorstel besloot de gemeenteraad dat het college van Beverwijk, samen met de colleges van Heemskerk en Velsen, in overleg kan gaan met HVC over de nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de daarbij behorende vergoeding voor de afvalinzameling en het beheer openbare ruimte taken. De uitkomst van het overleg dient uiterlijk het vierde kwartaal van 2015 aan de drie gemeenteraden te worden voorgelegd. VVD liet via een stemverklaring weten dat zij van mening zijn dat er moet worden aanbesteed. Gemeentebelangen kwam ook met een stemverklaring ‘Prima om overleg te voeren, maar aan de hand van de uitkomst van dit overleg beslissen we of we gaan aanbesteden of inbesteden’ aldus Gemeentebelangen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz