Afvalstoffenverordening Beverwijk

NIEUWS


BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 november 2019 ingestemd (C-19-05209) met het gewijzigde uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening Beverwijk versie november 2019.

De wijzigingen in het uitvoeringsbesluit zijn opgenomen om aan te sluiten bij de feitelijke en gewenste situatie van de afvalinzameling in Beverwijk. Daarmee wordt ook rekening gehouden met maatwerk oplossingen voor bewoners.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Bewoners die op grond van medische of andere indicaties geen gebruik kunnen maken van rolcontainers bij de woning krijgen op verzoek kosteloos de toegang tot ondergrondse containers voor restafval.

  2. Huishoudens met kind(eren) tot 4 jaar die gebruik maken van rolcontainers bij de woning kunnen op verzoek kosteloos toegang krijgen tot een ondergrondse restafvalcontainer of krijgen een extra rolcontainer bij de woning voor de inzameling van luiers.

  3. Huishoudens die de beschikking hebben over beperkte opslagcapaciteit voor de rolcontainers (maximaal 12mtuinoppervlakte, vóór- en achtertuin tezamen) blijven gebruik maken van de rolcontainers voor Groente Fruit Tuin en Etensresten en Plastic/Blik/Pak inzameling (deze komt ter beschikking vanaf wk. 47-2019). Zij hoeven dan geen gebruik te maken van de rolcontainer voor restafval en krijgen op verzoek kosteloos toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer.

  4. Een extra rolcontainer voor de grondstoffen Groente Fruit Tuin en Etensresten en Plastic/Blik/Pak wordt op verzoek kosteloos ter beschikking gesteld.

  5. Huishoudens met 5 of meer geregistreerde inwoners die gebruik maken van rolcontainers krijgen op verzoek kosteloos een extra rolcontainer voor restafval.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz