Arm dier!

NIEUWS

BEVERWIJK – Hij is er weer.

HAAN WIJKERTOREN
Foto’s: Dirk-Jan Prins

De haan boven op de Wijkertoren. Deze morgen geplaatst. 72 meter boven de grond moet hij weer en wind gaan doorstaan. Net nu het gaat vriezen. Arm dier!

De haan op een kerktoren heeft een bepaalde betekenis. De haan siert protestantse kerken. Alleen op katholieke kerken van voor de reformatie is die soms te vinden. Een haan kraait als de zon opkomt, bij het begin van de dag. Zo is de haan een teken van een nieuw begin. Wanneer iemand in Jezus Christus gaat geloven noemt de kerk dat ook een nieuw begin. De volkswijsheid leert dat de haan de dominee aanmoedigt om heldhaftig tegen de stroom in te gaan, met zijn kop in de wind. Maar misschien staat de haan wel op de kerktoren omdat er anders geen kip naar de kerk komt!

Of de haan staat daar in verband met het bekende verhaal van Petrus. De haan zou dan staan om de ontrouwe tot waarschuwing te dienen. Of om het kwaad af te weren door het beeld wat het kwade voorstelt. Of een bouwoffer die aan de schutgeest van de kerk gebracht is en vroeger in de fundamenten, meestal onder de drempel, ingemetseld werd. Het meest waarschijnlijke is vanwege zijn waakzaamheid.

Het kruis dat onder de haan oprijst zou ons herinneren aan Jezus Christus dood (hoewel de letterlijke vertaling van de Bijbel over een paal spreekt) en de bal die kruis en haan meestal steunt op de val van de mens in het Paradijs door de appel die Eva plukte. ‘Waakt (de haan) en bidt (het kruis) opdat gij niet in verzoeking (de appel) komt’. Kruis en appel zijn eenvoudige zinnebeelden van de geestelijke en wereldlijke macht. Hij kraaide op de dag dat Christus werd geboren. Daarom zal op de Dag des Oordeel alles wat haan heet en zelfs de ijzeren hanen op de torenspitsen, luid gaan kraaien zodat de levenden en de doden ontwaken.

Waar de kerk niet zo graag over spreekt, is dat de haan tevens het symbool van vruchtbaarheid is. Dit aspect liet men in het verleden liever links liggen. Daar werd niet zoveel rugbaarheid aan gegeven. Dit gebruik komt overigens terug in de hanen bij palmpasen. Want als de haan met luid gekraai van zijn taak had gekweten, dan kwamen de kuikens verder vanzelf, is de redenatie van de kerk.

In ieder geval, deze haan van Beverwijk staat weer op zijn plaats. Wij zullen uit zijn gekraai nooit kunnen opmaken of hij er zelf blij mee is.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz