Beelddenken

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Lezing over visueel-ruimtelijk denken en leren op 26 september 2018 om 20.00 uur in Gezondheidscentrum Broekpolder

Bij het denken aan het woord ‘BOOM’ zien veel mensen de letters B O O M verschijnen. Beelddenkers zien echter geen letters maar het beeld van een echte boom. Compleet met takken, bladeren en wellicht zelfs een vogelnestje. Kinderen en volwassenen die dat zien zijn beelddenkers.

Het geheugen van mensen krijgt vanaf het vierde jaar een voorkeur voor één van beide leersystemen: het verbale leersysteem (taaldenken) of het visuele leersysteem (beelddenken). Bij een visuele leerstijl wordt informatie voornamelijk visueel waargenomen, verwerkt, opgeslagen en gereproduceerd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat maar liefst 60% van de mensen een voorkeur heeft voor het leren in beelden. Beelddenken vraagt echter wel een andere manier van leren en benaderen dan op dit moment gebruikelijk is, ook op de meeste scholen in Nederland.

Een klein percentage van de beeld-denkende kinderen heeft hierdoor moeite mee te kunnen komen. De meeste van hen ontwikkelen zelf strategieën om hiermee om te gaan en om mee te komen. Veel volwassen beelddenkers voelen zich anders dan de anderen, omdat onze westerse maatschappij erg talig is ingericht. Beelddenken is een leerstijl en geen stoornis. Dit in tegenstelling tot leerstoornissen, zoals bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie.

Op 26 september geeft Caroline Wiebenga van De Beelddenker haar lezing over beelddenken in samenwerking met Stichting Welschap, Stichting Welzijn Beverwijk en Gezondheidscentrum Broekpolder. In haar lezing gaat zij in op wat beelddenken is en hoe het werkt. Ook waar beelddenkers meestal erg goed in zijn en waar ze tegen aan kunnen lopen komt aan bod. In haar lezing geeft zij veel herkenbare voorbeelden uit de praktijk en handige tips voor beelddenkers.

De lezing is bestemd voor ouders met kinderen die beelddenkers zijn, leerkrachten, pedagogisch medewerkers, IB-ers, jeugd- en jongerenwerkers, sociaal- en maatschappelijk werkers, studenten en andere belangstellenden.

Woensdag 26 september om 20.00 uur – 21.30 in Gezondheidscentrum Broekpolder, Steenhouwerskwartier 29, 1967 KD Heemskerk. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Toegang is gratis. Aanmelden is verplicht via marjan.vandenhaak@welschap.nl VOL = VOL


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz