Bestemmingsplan Woongebied West aangepast

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag een aangepaste versie van het (ontwerp)bestemmingsplan Woongebied West aan de gemeenteraad gestuurd.

Het college heeft in deze nieuwe versie afgezien van het schrappen van de functie van detailhandel bij een veertigtal panden. Aanleiding voor deze aangepaste versie is het feit dat de raad in juni 2017 verzocht heeft het eerder vastgestelde Detailhandelsbeleid Beverwijk te wijzigen. De voor het bestemmingsplan relevante zaken uit het Detailhandelsbeleid waren op dat moment al doorgevoerd in het ontwerpbestemmingsplan Woongebied West. Dat betrof met name de opdracht uit de Regionale Detailhandelsvisie tot het verminderen van het aantal vierkante meters winkeloppervlak in Beverwijk. Dit had tot gevolg dat bij panden die al jaren geen detailhandelsfunctie meer hadden, die functie in het bestemmingsplan geschrapt is.

Omdat een bestemmingsplan inhoudelijk niet vooruit kan lopen op nog door de raad vast te stellen beleid, is het ontwerpbestemmingsplan aangepast. Vanwege de voortgang van bepaalde ontwikkelingen in het bestemmingsplangebied kan de bestemmingsplanprocedure niet aangehouden worden.

Concreet betekent het, dat de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen Bijlage 1 – Lijst met planologische afname detailhandelsfunctie is komen te vervallen. De adressen op die (vervallen) lijst behouden vooralsnog de functie van detailhandel. De gemeenteraad gaat zich binnenkort buigen over een nieuw detailhandelsbeleid.

De raad wordt voorgesteld om de aangepaste versie van het bestemmingsplan vast te stellen. In de bij het bestemmingsplan toegevoegde Nota van wijzigingen staan alle doorgevoerde wijzigingen.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz