Brief van Reddingsbrigade

NIEUWS
Veranderingen in het zwembad
Bron: Reddingsbrigade Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE – Beste ouders-verzorgers,

Wij willen u informeren over veranderingen die gaan plaatsvinden tussen 2015 en 2018.

Al vele jaren leiden vrijwilligers van de Wijk aan Zeëer Reddingsbrigade kinderen op voor diverse brevetten en diploma’s.

Ook leiden wij kinderen op voor het A en B diploma. We zien dat vele kinderen stoppen nadat zij het B diploma hebben behaald. Terwijl onze doelstelling is dat wij kinderen opleiden tot redders.

Het overkoepelend orgaan Nationaal Platform Zwembaden (NPZ) heeft nieuwe eisen gesteld aan het opleiden voor de ABC diploma’s. Met ingang van 2018 dienen zwemlesaanbieders te voldoen aan een aantal eisen. Wij beschrijven een aantal.

  • Instructeurs dienen gecertificeerd te zijn als instructeur.
  • Instructeurs dienen om de vijf jaar d.mv. een toets aan te tonen dat deze de exameneisen beheersen.
  • Iedereen die met kinderen te maken heeft moet een VOG inleveren.
  • Er dient eens in de vijf jaar, d.m.v. een audit door NPZ, getoetst te worden of wij voldoen aan de eisen.

Wij als vereniging kunnen niet op alle punten voldoen aan deze eisen. Zeker gezien het kleine aantal leerlingen. Wij willen voorgenoemde punten nader uitleggen waarom onze vereniging niet kan voldoen aan de eisen.

  • De huidige instructeurs voor A en B zijn al wat ouder en staan niet open om zich nog te laten certificeren.
  • Het aanleveren van de VOG zal geen probleem geven. Binnen onze vereniging hebben we reeds een protocol voor de omgang met jeugd en met elkaar.
  • Voor het leerlingvolgsysteem dient materiaal aangeschaft te worden. Het bijhouden van dit systeem is arbeidsintensief en er is tijdens het leszwemmen geen tijd voor.
  • Wij moeten veel kosten maken om te kunnen voldoen aan de nieuwe eisen van NPZ.

In overleg met de zwemcommissie en het bestuur, in overweging genomen van de consequenties van de verandering die NPZ ons oplegt, is besloten om met ingang van 1 januari 2018 te stoppen met het aanbieden van zwemlessen voor het A en B diploma.

Wij begrijpen dat deze veranderingen teleurstellend kunnen zijn voor die kinderen die nog bij ons op de wachtlijst staan. Wij zullen onze uiterste best doen om zoveel mogelijk kinderen de gelegenheid te geven om een A en/of B diploma te halen.

Wachtlijst

De kinderen die op de wachtlijst voor A en B staan zullen we zoveel mogelijk opleiden voor hun
A of B diploma. Deze kinderen moeten bij aanvang van de zwemles de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.

Daar de laatste kinderen in december 2017 gaan afzwemmen kan het zijn dat niet alle kinderen die op de wachtlijst staan de gelegenheid krijgen om het A en/of B diploma bij onze vereniging nog te behalen.

Vanaf heden kunnen wij geen nieuwe kinderen meer op de wachtlijst plaatsen voor het A en/of B diploma. De kinderen die reeds op de wachtlijst staan zullen geïnformeerd worden over de komende veranderingen.

Opleidingen

De opleiding voor brevetten en diploma’s voor het zwemmend redden blijft zoals het was. De eventuele wachtlijst voor deze diploma’s zal gehandhaafd blijven. Door de veranderende maatschappij en de eisen die gesteld worden aan onze vereniging en hun vrijwilligers vinden wij het jammer dat wij tot dit besluit hebben moeten komen.

Mocht u nu nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken via de email

Zwemcommissie@reddingsbrigade-wijkaanzee.nl

De zwemcommissie is altijd bereid om u na de zwemles te woord te staan.

Met vriendelijk groet,

Het Bestuur


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz