Bunker uit de Koude Oorlog definitief dicht

NIEUWS

WIJK AAN ZEE / VELSEN – Hij was gelukkig nooit echt nodig, de bovengrondse atoombunker die in de jaren zeventig naast de Velsertunnel is gebouwd.

Bunker Velsertunnel - fotograaf Edwin Kapitein1280x640
Deze zomer nog gaat de betonnen schuilplaats, gebouwd in 1974, dicht. Foto: Edwin Kapitein

Het meest zichtbare deel van de atoombunker is de zware stalen deur op het terrein van Rijkswaterstaat aan de Oude Pontweg in Velsen Zuid. De half vergeten toegang bevindt zich vlak naast de ventilatietorens van de Velsertunnel. Achter de deur een gang met een luikje waar bezoekers radioactief besmette kleding in konden gooien. Daarachter: dikke stalen deuren, slaapkamertjes, voorraadruimtes, keuken en wasbakken.

De schuilplaats is een erfenis uit de tijd dat de Velsertunnel nog door tientallen mensen vanuit het dienstengebouw werd bediend, van wegverkeersleiders tot monteurs en elektriciens. Zij moesten in geval van oorlog veilig op hun post bij de tunnel kunnen blijven, zodat deze, in theorie althans, altijd in bedrijf was. Proviand en andere voorraden zorgden ervoor dat het personeel het een week kon uitzingen. Het is overigens ook mogelijk dat de bunker oorspronkelijk een onderkomen was van een kleine eenheid militairen die de tunnel moest verdedigen. Vanuit de bunker is de Velsertunnel namelijk niet te bedienen.

Routes naar Duitsland

Onzichtbaar voor de meeste weggebruikers ligt in heel Nederland een militaire infrastructuur parallel aan het (vaar) wegennet. Met name tijdens de Koude Oorlog zijn veel sluizen, tunnels en bruggen op strategische routes richting het Duitse achterland, het vermoedelijke slagveld, voorzien van bunkers of beschermde onderkomens voor het personeel. Want het transport van munitie, brandstof en troepen moest altijd kunnen doorgaan.

Tegenwoordig is de noodzaak van een veilig personeelsverblijf naast de tunnel verdwenen. De Velsertunnel wordt immers op afstand bediend vanuit de verkeerscentrale. De bunker, gebouwd toen de Koude Oorlog nog in volle gang was, heeft al jaren geen functie meer. De bunker staat al lange tijd leeg.


 Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz