Burgemeester op de bres

NIEUWS

Ingezonden brief

De burgemeester van Beverwijk zat op de Canarische eilanden toen Wijk aan Zee ontplofte van boosheid wegens de overlast door Tata. De verantwoordelijke wethouder liet verstek gaan op de informatiemiddag daarover. Een misser. Dat gaf burgemeester Martijn Smit toe op de jaarvergadering van de Dorpsraad van afgelopen woensdag. Smit kwam daar om te melden dat de gemeente nu ‘de regie’ heeft over de volgende informatiebijeenkomst. Die staat op de rol voor 28 november. ‘We hebben een verkeerde inschatting van die middag gemaakt,’ zei de burgemeester over de vorige. Zowel de boosheid als de overlast hadden ze op het stadhuis onderschat. Smit wilde woensdag daarom ‘elkaar even spreken’. Wijk aan Zee kon gerust zijn. De gemeente keek ‘strak’ mee; de wethouder had ‘het uitstekend opgepakt’; de Omgevingsdienst zat er bovenop en de gemeenteraad was ‘enorm betrokken’ Eind november krijgen de Wijk aan Zeeërs te horen hoe het zit. Dan moet klip en klaar zijn of de grafietuitstoot effect heeft op de gezondheid van de bewoners van Wijk aan Zee. En zo ja wat het effect dan wel is, aldus Smit. Op verzoek van een bewoner wordt ook het effect op de natuur meegenomen.

De GGD zal daartoe monsters van het stof onderzoeken. De gemeente wil naast de GGD ook een andere instantie bij het onderzoek betrekken. Dat kan het Rijksinstituut voor Gezondheid en Milieu zijn of een hoogleraar van aanzien. Dit om de geloofwaardigheid van het onderzoek te versterken. Tata heeft toegezegd op alle vragen die tijdens de eerdere informatiebijeenkomst zijn gesteld antwoord te zullen geven. Ook de gedeputeerde is op 28 november van de partij. Controle op Harsco, het bedrijf op het Tata-terrein dat het hete ertsafval verwerkt en de huidige stofregen veroorzaakt, is zaak van de provincie, onderstreepte de burgemeester. Een dwangsom van 5.000 euro per overtreding die inmiddels geldt, zal de uitstoot niet voorkomen, gaf Smit toe. ‘Tata moet investeringen doen.’

De burgemeester gaf toe dat hij na anderhalf jaar Beverwijk natuurlijk geen specialist was met betrekking tot de vervuiling door Tata. Desalniettemin vroeg hij voortdurend om begrip voor het ijzer- en staalconcern. Bij het gesprek dat hij ‘met Tata’ had gehad – onduidelijk met wie en waarover precies – was hem gebleken dat het bedrijf ‘betreurde’ wat er was gebeurd. Tata had een ‘low profile’ bijeenkomst gepland maar de overlast onderschat. Smit: ‘De intenties waren goed; dat staat voor mij vast.’ De burgemeester roemde de ‘hands-on mentaliteit’ van het bedrijf. Hij riep de bewoners op tot begrip voor de vervuiler die hij ‘de grote buurman’ noemde en die altijd over ‘het belang van Wijk aan Zee’ sprak op bijeenkomsten.

We praten nu alleen over grafietuitstoot, maar wij staan bloot aan allerlei calamiteiten, merkte iemand in het publiek op. ‘Het is een cyclus.’ Een bewoonster confronteerde de burgemeester met de onheilspellende kwalificaties van de directeur IJzer en Staal van Tata zelf. De fabriek was ‘een ontembaar monster’ en riep natuurkrachten op die je nooit helemaal onder controle kunt krijgen, had hij bewoners uitgelegd. Smit schoot meteen in de verdediging. ‘Maar baart u dat geen zorgen?’ hield de bewoonster aan. ‘Ik denk als ik zoiets hoor: shit, daar moeten wij naast wonen. En dan zijn er ook nog plannen voor uitbreiding’. Ze kreeg geen gehoor. Tata was ‘een prachtig bedrijf’, repliceerde de burgemeester. En dit was niet de plaats en het tijdstip om het daarover te hebben vond hij. Dat klonk bekend. Op de informatiemiddag van Tata werden de fundamentele vragen op dezelfde wijze af geserveerd.

Ineke Holtwijk


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz