Burgers brengen vuurwerksmog in kaart

NIEUWS

Elk jaar, met Oud en Nieuw, steken wij een hoop vuurwerk af om het nieuwe jaar in te luiden.

Deze bende, niet veroorzaakt, maar wel door de BenN Group schoongemaakt.      Foto: Dirk-Jan Prins

Daarbij komt een hoop fijnstof (PM10/PM2,5) vrij. Maar hoeveel extra fijnstof veroorzaakt Oud en Nieuw eigenlijk? Hoe lang duurt het voordat het extra fijnstof uit onze straten verdwenen is?

Ongeveer 75 personen verspreid over Nederland brengen rond de jaarwisseling de verhoogde concentratie fijnstof door vuurwerk in kaart.

Het RIVM heeft hen tijdens het symposium ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’ op 7 december een meetinstrument gegeven om in hun directe woonomgeving te meten. Het RIVM zet stappen naar een vernieuwd luchtmeetnet, waarin sensortechnologie en burgerparticipatie belangrijk worden.

De burgermetingen worden uitgevoerd naast de reguliere metingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De meetinstrumenten voor burgers bestaan uit een zeer eenvoudige stofsensor en een chip die sensorgegevens verzamelt. De stofsensor geeft pulsjes af die een maat zijn voor de hoeveelheid fijnstof die langskomt. Deze pulsjes worden door de chip geteld, gemiddeld en doorgegeven aan een database van het RIVM.

Het gaat bij deze metingen niet om de absolute niveaus van de smog, daarvoor zijn de goedkopere sensoren nog niet geschikt. Het doel is vooral om te zien wat het effect is van vuurwerk op de toename van de hoeveelheid (fijn)stof in de lucht. Ook wil het RIVM ervaring opdoen met burgermetingen en de inzet van metingen door burgers en hoe de informatie die hier uit voortkomt gecommuniceerd moet worden.

Interactieve monitoring is de toekomst

De metingen zijn een opmaat naar een nieuwe manier van monitoring, waarin overheden, burgers en wetenschappers met elkaar samenwerken. Burgers zijn bezorgd over de kwaliteit van de lucht die zij inademen. Zij gaan steeds vaker zelf hun omgeving monitoren en slimme oplossingen bedenken. Door de snelle innovatie van ICT en sensoren nemen de mogelijkheden hiervoor toe. Ook steden nemen een grotere verantwoordelijkheid in het luchtkwaliteitsbeleid. Zij willen metingen door burgers faciliteren of gaan zelf metingen organiseren.

De luchtkwaliteit in Nederland is de afgelopen decennia verbeterd. De luchtkwaliteitsnormen worden op de meeste plaatsen in Nederland gehaald. Maar zeer zeker niet overal. Wij zijn er nog lang niet. Daarom blijft monitoring van de luchtkwaliteit en de ontwikkeling daarvan belangrijk. Blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt van alle milieufactoren nog steeds verreweg de grootste ziektelast. Wij leven als gevolg van luchtverontreiniging gemiddeld 13 maanden korter.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz