College wil subsidie

NIEUWS

Gerelateerde afbeelding


BEVERWIJK – College wil gesprek met gedeputeerde staten over subsidie voor versterking OV-knooppunt

Het college van B&W heeft vandaag per brief aan Gedeputeerde Staten een gesprek aangevraagd over de subsidie voor versterking van OV-knooppunten. Gemeente Beverwijk heeft de ambitie om de omgeving van het OV-knooppunt verder te verbeteren en wil daarom in aanmerking komen voor een provinciale subsidie. De provincie Noord-Holland heeft bijna €17 miljoen beschikbaar voor het aantrekkelijker en toegankelijker maken van stationsgebieden langs de Zaanlijn en de Kennemerlijn.

Beverwijk knooppunt van de IJmond

Beverwijk is het knooppunt van openbaar vervoer in de IJmond, waar wegen, spoor en water bij elkaar komen. Het is de gezamenlijke ambitie van Beverwijk en de provincie om dit knooppunt verder te versterken door verbetering van de infrastructuur en het toevoegen van functies die bijdragen aan de vervoerswaarde van het knooppunt en de Kennemerlijn. In de afgelopen jaren is er veel tot stand gekomen rond het station. Met behulp van een provinciale bijdrage is het Stationsgebied compleet heringericht. De gemeente heeft hier een nieuw stadsplein, parkeerterrein, busstation, ondergrondse fietsenstalling, fietspaden en Stadhuis gerealiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van het winkelgebied, Breestraat en zijstraten en er zijn plannen om het nabijgelegen Meerplein op te knappen.

Ambitie

In de nabije toekomst wil het college zich nu richten op het ontwikkelen van de Wijckerpoort, Ankies Hoeve, Wijckermolen, Meerplein (deels) en de Parallelweg rond de Kop van de haven. Deze locaties kunnen een rol spelen in de toekomstige woningbouwbehoefte van de Metropoolregio Amsterdam. Ook wil het college een nieuwe in-/uitgang van het station ter hoogte van de Viaductweg. De verbindingen tussen het station, De Bazaar, het centrum en de haven kunnen dan ook meteen verbeterd worden. Het stationsgebouw moet een flinke opknapbeurt krijgen en weer gevuld worden met stationsgerelateerde winkels en horeca ten behoeve van de OV-reiziger.

Voor fietsers en voetgangers naar Velsen-Noord moet er een nieuwe, veilige onderdoorgang van de N197 komen bij de Velsertraverse. Tenslotte blijft het college zich inzetten voor een verbeterde dienstregeling op de Kennemerlijn, maar zij ziet ook kansen voor snelle bussen tussen Heemskerk en Beverwijk via de A9 van en naar Schiphol en Amsterdam-Zuid. Om deze ambities te realiseren is een subsidie van de provincie onontbeerlijk.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz