College ziet af blauwe zone Kerkplein

NIEUWS

Afbeeldingsresultaat voor blauwe kaart


BEVERWIJK – Het college heeft besloten om voorlopig geen blauwe zone in te stellen op het Kerkplein.

Dit besluit is genomen naar aanleiding van de reacties van omwonenden die de gemeente ontvangen heeft. Het vraagstuk van het parkeren rond het Kennemer Theater komt mogelijk op een later tijdstip terug op de agenda van het nieuwe college.

Op 11 april 2018 stuurde het college een brief naar de omwonenden met het voorstel om voor 20 parkeerplaatsen op het Kerkplein, bij de ingang van het Kennemer Theater, een blauwe zone in te stellen. Hierdoor zou er meer parkeergelegenheid zijn voor bezoekers van het theater, bibliotheek en de andere voorzieningen in het gebouw. De parkeerplaatsen worden nu vaak gebruikt voor lang parkeren.

In de brief werd de omwonenden om een reactie op dit voorstel gevraagd. Ook plaatste de gemeente een oproep hiertoe op Facebook. De gemeente heeft veel reacties op het plan ontvangen. En op Facebook is er een levendige discussie over ontstaan.

Meestal werd het argument genoemd dat de parkeerdruk in de omgeving erg hoog is. Men vindt dat een blauwe zone op het Kerkplein hier geen oplossing biedt.

De merendeels negatieve reacties op het plan zijn voor het college reden om af te zien van het instellen van een blauwe zone.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz