Colleges IJmond vragen aandacht voor Agenda Schone Lucht bij formateur provincie

NIEUWS
Overhandiging brief schone lucht aan formateur

BEVERWIJK – In een gezamenlijke brief aan de formateur van de provincie Noord-Holland verzoeken de wethouders Milieu en Gezondheid van de IJmond om de Agenda Schone Lucht te betrekken bij onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten.

Het doel van de Agenda Schone lucht is de balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid in de IJmond te herstellen. De brief is maandag 13 mei 2019 overhandigd aan formateur Laura Bromet in het Provinciehuis.

De luchtkwaliteit in de regio IJmond staat onder druk door uitstoot van industrie, verkeer, luchtvaart en scheepvaart. De overlast door de grafietuitstoot van Tata Steel zorgt dat schone lucht een veelbesproken onderwerp is onder inwoners. Zij maken zich zorgen over de effecten op hun gezondheid en het milieu.

“Om in de toekomst de balans tussen wonen, werken, leefbaarheid en gezondheid te behouden, vragen wij uw aandacht voor de Agenda Schone Lucht IJmond. Dat doen wij namens de IJmondgemeenten. Wij komen in actie voor schone lucht omdat inwoners aangeven dat zij zich zorgen maken over hun gezondheid in relatie tot uitstoot van Tata Steel,” aldus de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

In de brief benoemen de colleges vijf actiepunten waarop zij de medewerking van het provinciebestuur verwachten. De punten zijn een afgeleide van de elf punten waarover de bestuurders tijdens de bewonersbijeenkomst in december hun commitment hebben uitgesproken.

 

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 11 december 2018 hebben de aanwezigen hun opmerkingen, vragen en zorgen mogen ventileren. Alle punten zijn genoteerd op flip-overvellen. De punten zijn gegroepeerd en de betrokken overheden en Tata Steel hebben zich tijdens de bijeenkomst gecommitteerd aan een aantal actiepunten/afspraken. Het gaat om de volgende actiepunten/afspraken:

 

Meten
1. Gezondheid, inzicht in gezondheidseffecten

 

Marianne Steijn, wethouder gemeente Velsen
2. Gedegen lange termijn onderzoek (ook bijzondere doelgroepen zoals kinderen, COPD patiënten meenemen) Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland
3. Wijze van meten verbeteren

 

Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland

 

Weten
4. Direct informatie aan inwoners en overheden bij incidenten Tata Steel Hans van den Berg, directeur Tata Steel
5. Transparant communiceren door Tata, ook als het niet goed gaat Hans van den Berg, directeur Tata Steel
6. Structureel overleg tussen gemeenten, provincie, omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, omgevingsdienst IJmond, VRK, GGD en Tata Steel Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk
7. Draaiboek bij incidenten/uitstoot Tata Steel, wie wordt wanneer geïnformeerd? Sebastian Dinjens, wethouder gemeente Velsen, Haydar Erol, wethouder gemeente Beverwijk, Gaatze de Vries, wethouder gemeente Heemskerk, Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland, Hans van den Berg, directeur Tata Steel, Mario Bakker, directeur omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
8. Een onafhankelijk, centraal punt voor informatievoorziening over uitstoot en luchtkwaliteit Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland

 

Verbeteren
9. Meer maatregelen bij Tata om uitstoot te voorkomen.

 

Hans van den Berg, directeur Tata Steel
10. Betere klachtenafhandeling Adnan Tekin gedeputeerde provincie Noord-Holland en Hans van de Berg, directeur Tata Steel
11. Beter betrekken inwoners en huisartsen bij onderzoeken en belangrijke besluiten Adnan Tekin, gedeputeerde provincie Noord-Holland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz