“Column” Behandelrijp

NIEUWS

Foto: Dirk-Jan Prins

Hieronder een persbericht van de raadsadviseur van gemeente Beverwijk. Leest eerst maar dit bericht. Daarna staan er vragen en opmerking van Bic-News.nl


BEVERWIJK – Het besluit op de aanvraag van het vierde hockeyveld is in aantocht.

In de laatste raadsvergadering van dit jaar komt het voor besluitvorming op de agenda. Voorgeschiedenis De aanvraag van BHC Overbos van oktober 2014 voor een 4e hockeyveld kent een lange voorgeschiedenis. De eerste gesprekken hierover dateren uit 2001. Recentelijk, in een commissievergadering van 13 juli 2017, heeft de raadscommissie besloten dit raadsvoorstel aangehouden. Meer onderzoek was gewenst en er werd besloten een quickscan te laten uitvoeren naar de mogelijkheden rond uitbreiding van het hockeyveld. De visie van de sportverenigingen diende als input. Zaken als financiële consequenties en haalbaarheid in tijd moesten daar ook in worden meegenomen.

“Doen wat wij kunnen” Van Popta, van GroenLinks, sprak in zijn bijdrage van een win-win situatie. “De hockeyclub heeft ook behoefte aan een extra veld. Daar zouden wij wel aan willen meewerken.” Ten aanzien van het verdere proces richtte hij zich tot de portefeuillehouder. Hij vroeg zich af “waarom het college niet met een duidelijke visie komt over hoe het verder moet de herinrichting?”

“Laten wij doen wat wij nu kunnen,” wijzend op het raadsvoorstel, “en met een andere, nieuwe raad de uitwerking gaan doen”, zei Gouma van de Partij van de Arbeid positief gestemd. Weel, van D66, gaf eveneens aan blij te zijn met dit voorstel. Maar wel met een kanttekening: “wij mogen onze intentie voor de toekomst wel iets steviger neerzetten.”

“Stapje extra”
VVD’er Ferraro merkte op dat het belangrijk is ‘’om juist nu door te pakken. Het raadsvoorstel is nu te vrijblijvend, de toelichting niet. Wij moeten wat dichter daar naar toe gaan, dat stapje extra doen.” Voor de fractie van het CDA is dat niet direct nodig. Niele gaf namens haar fractie aan dat “deze stap, dit voorstel, voor nu voldoende is.” Backer, van Gemeentebelangen Beverwijk, bepleitte dat juist de komende periode heel belangrijk wordt. Hij doelde op wat het proces wordt om tot landgoed Adrichem te komen. ‘’Daarom,’’ zei hij, ‘’moeten wij steeds door het college goed en volledig geïnformeerd worden.” Hij kondigde aan met een motie of amendement te komen dat “dat zwart op wit vastlegt.”

“Verfijnen en aanpassen”
“De raad kan het voorstel uiteraard verder verfijnen en aanpassen, als u dat vindt,” zei portefeuillehouder Erol. Hij doelde daarmee op amendementen en moties die de raad kan aannemen. “Het plan zelf is integraal en haalbaar.” De raadscommissie oordeelde dat het raadsvoorstel behandelrijp was. Het zal worden toegevoegd aan de agenda van de raadsvergadering op 19 december.


Behandelrijp was? Met nadruk op was. Want mocht er staan “is”, dan is er toch wel een aantal vraagtekens en kanttekeningen te maken bij dit “plan”. Bijvoorbeeld de vraag:

 1. Waar moet dit extra veld komen? Zo zijn er geluiden dat de vijver voor de Walvis sportzaal dicht zou moeten. Dit is namelijk de enige plaats nog waar ruimte is voor een extra veld.
 2. Is er overleg, of komt er overleg, met bewoners uit de rest van Beverwijk die deze plaats koesteren?
 3. Is dit wel een wenselijke ontwikkeling?
 4. Waarom staan in dit persbericht geen details over hoe dit veld te realiseren?
 5. Is het niet zo dat wanneer een club vol zit, er een ledenstop moet komen? Dit is een normale gang van zaken bij iedere andere tak  van sport!
 6. Waar gaan de handballers naar toe?
 7. Klopt het dat de kaatsbaan weg moet om een nieuwe toegang te maken?
 8. Komt dit vermaak voor een kleine groep ouderen nog wel terug?
 9. Klopt het dat Grand Café Overbos gaat verdwijnen?
 10. Wordt de vijver gecompenseerd op een andere locatie?
 11. Klopt het dat de kosten velen tonnen gaat bedragen, zo niet zelfs boven de half miljoen uitkomt?
 12. Waarom geen communicatie over de kosten door de gemeente?
 13. Worden deze kosten wel gedragen door de club?
 14. Zijn dit kosten die op de schouders komen van alle Beverwijkers?

En dit allemaal om er 1 extra hockeyveld te realiseren? Hoe denkt de rest van Beverwijk hierover?  

Dirk-Jan Prins

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz

1 thought on ““Column” Behandelrijp

 1. Mooie samenvatting van de raadsvergadering, echter de gestelde vragen zijn op grote lijnen terug te vinden in het voorstel, het had een nog beter stuk geweest als het voorstel uitgelegd was en dan om de meningen gevraagd was.

Comments are closed.