Cultuurvisie in raadscarrousel besproken

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – In de raadscarrousel ging het over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek, de cultuurvisie en de IJmondiale samenwerking.

De carrousel begon met een presentatie van Bibliotheek IJmond Noord. De vertegenwoordigers van de bibliotheek vertelde de aanwezige raadsleden en inwoners over de maatschappelijke waarde van de bibliotheek. Naar aanleiding van de presentatie was Gemeentebelangen benieuwd of er ook met sociale wijkteams wordt samengewerkt om mensen te betrekken bij de bibliotheek. De vertegenwoordigers van de bibliotheek liet weten dat dit nog niet geval is, maar dat ze daar zeker mee aan de slag gaan. Democraten Beverwijk was benieuwd hoe de bibliotheek ruchtbaarheid geeft aan de formulierenbrigade. Dit is een initiatief van de bibliotheek waarbij mensen hulp krijgen bij het invullen van formulieren. Het initiatief bleek vrij nieuw en men liet weten dit binnenkort onder de aandacht te gaan brengen bij Beverwijkers.

Cultuurvisie

Een cultuurvisie van en door Beverwijkers. Dat heeft wethouder van Weel voor ogen. In de carrousel vertelde zij dat de gemeente samen met de inwoners, culturele organisaties en de raadsleden de cultuurnota wil opstellen. Dit klonk alle partijen in de raad als muziek in de oren. Laat iedereen digitaal meedoen opperde GroenLinks. D66 gaf als voorbeeld van burgerparticipatie en kunst de aankomende raadscarrousel van 9 april, waarin Beverwijkers met ideeën mogen komen over wat er met de gekapte iep kan worden gedaan.

D66 had nog wel een kritische noot, want voordat het beleid op het cultuurbeleid is vastgesteld zitten we al in november. In hoeverre kunnen we hier dan rekening mee houden in de begroting was de vraag van D66. Wethouder van Weel had een passend antwoord hierop. Er is voldoende geld in begroting voor kunst en cultuur. Bovendien is dit beleid voor de komende vier jaar. Het Centrum voor de Kunsten juichte de cultuurvisie als eerste culturele organisatie alvast toe. Het centrum bood aan om mee te werken bij het vormgeven van het cultuurbeleid.

IJmondiale ambitieagenda

Tegelijkertijd vond er in de commissiekamer een andere sessie plaats. Die ging onder andere over regionale samenwerking in de IJmond. Brigitte van den Berg (D66), één van drie vertegenwoordigers in de IJmondiale regiegroep namens Beverwijk vertelde dat 12 mei de IJmondiale ambitieagenda af is. Hier werken de colleges van Heemskerk, Velsen en Beverwijk gezamenlijk aan. Daarna kan worden gekeken naar een passende vorm om verder te werken aan de IJmondiale samenwerking. In de aankomende vergadering van de regiegroep willen wij de samenwerking op ambtelijk gebied gaan bespreken aldus van den Berg. Anton Middelhoff (Gemeentebelangen), een ander lid van de Beverwijkse vertegenwoordiging, voegde nog toe dat er op 30 maart ook de tussenrapportage van de college overleggen beschikbaar is. De conclusie van de aanwezige raadsleden was dat ze de huidige werkwijze van de regiegroep steunen.

Het slot van de carrouselvergadering was voor de VVD en D66. VVD kaartte het probleem van de beperkte mogelijkheden van het stallen van fietsen voor het gemeentehuis aan. Ook vroegen zij aandacht voor het feit het niet mogelijk is om je scooter voor het gemeentehuis te parkeren. D66 pleitte voor een snelle procedure rond de vergunning om een fietsenstalling mogelijk te maken bij bioscoop Cineworld. Waar in het verleden de fietsen voor het station werden gestolen heeft dit probleem zich nu verplaatst naar Cineworld. Een fietsenstalling zal uitkomst bieden aldus D66.Daarmee kwam een einde aan de carrouselvergadering.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz