De kunst van het ouder worden

NIEUWS
Oude handen van Riet de Ronde
Bron: RKZ     Foto: Riet de Ronde

BEVERWIJK – De afdeling Geriatrie van het Rode Kruis Ziekenhuis bestaat vijf jaar.

Dit is een goede reden om op dinsdag 4 november de infoavond ‘De kunst van het ouder worden’ te organiseren voor ouderen, mantelzorgers en alle andere belangstellenden.

Klinische geriatrie is het specialisme voor de kwetsbare oudere patiënt in het ziekenhuis. De geriatrie legt zich toe op ouderen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische, functionele en sociale problemen. De klinisch geriater werkt in een multidisciplinair team, wat betekent dat deze nauw samenwerkt met de geriatrisch verpleegkundige, maar ook gebruik maakt van de kennis van andere deskundigen waaronder fysiotherapeuten, psycholoog, neuroloog. De nadruk ligt op herstel en behoud van functie, waarbij de kwaliteit van leven centraal staat.

Diverse sprekers zullen op deze avond uitleggen wat zij kunnen betekenen als afdeling geriatrie voor de oudere mens. Hilje Wind, klinisch geriater RKZ legt uit wat zij verstaat onder de kunst van het ouder worden en hoe wij, als afdeling geriatrie, de kwaliteit van leven op allerlei gebied kunnen verbeteren.

Caroline de Boer, Physician Assistent (medisch assistente) in opleiding RKZ vertelt over acute verwardheid (delier), wat is het, hoe ontstaat het en wat kunnen we hieraan doen? En tenslotte praten Carlyn Noll, ziekenhuisapotheker RKZ en Janneke Damen, klinisch geriater RKZ over (teveel of een niet juiste combinatie) medicijnen en het risico om daardoor eerder te vallen. In de pauze en na afloop is er ruim gelegenheid tot het stellen van vragen.

Locatie en tijd:
De avond wordt gehouden in het restaurant van het RKZ op de 2e etage en begint om 19 uur tot 21.00 uur. De zaal is open op 18.30 uur. De toegang is gratis

Graag aanmelden.
U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website  of telefonisch bij het patiëntenservicebureau: tel. 0251-265111.  Dit bureau is geopend op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur- 16.00 uur


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz