De raad heeft besloten

NIEUWS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De raadsvergadering in Beverwijk stond in het teken van de eerste live uitzending, een jubilerend raadslid, vijf gasten van de raad en meer.

De eerste raadsvergadering op beeld is een feit. Heel Beverwijk en omstreken kon 5 februari meekijken via de gemeentelijke website. Of deze proef een vervolg krijgt moet blijken uit de evaluatie door de gemeenteraad. Vijf Beverwijkers hadden het beste zicht tijdens de vergadering. Zij zaten als ‘Gast van de Raad’ op de eerste rij. Ze kregen een feestelijk begin van de raadsvergadering voorgeschoteld. Jubilerend raadslid Koster van de VVD werd in het zonnetje gezet door burgemeester Ossel, omdat hij precies 25 jaar in de Beverwijkse gemeenteraad zit.

Hierna ging de vergadering van start met vragen van Gemeentebelangen en GroenLinks over de mogelijke sluiting van de V&D in de Breestraat. Gemeentebelangen stelde vragen aan het college over de handelswijze van de afdeling communicatie bij een item van RTV Noord-Holland  over de V&D in Beverwijk. Wethouder van Weel gaf aan dat het college vindt dat de afdeling communicatie correct heeft gehandeld. GroenLinks vroeg op zijn beurt naar de collegebrief over de mogelijke sluiting van de V&D. Zij deden een suggestie om meer gemeenten te vragen om zich achter de collegebrief te scharen, waarin zij zich sterk maken voor het behoud van de V&D voor Beverwijk. Wethouder De Rudder gaf aan de suggestie van GroenLinks mee te nemen.

Herman Heijermanslaan

Over het bestemmingsplan Herman Heijermanlaan nam de raad ook een besluit. Dit bestemmingsplan is gewijzigd, omdat de vrijstaande huizen onverkoopbaar bleken te zijn door de kredietcrisis. Door een wijziging zou de projectontwikkelaar twee-onder-een-kap woningen kunnen neerzetten, in plaats van de geplande vrijstaande huizen. Dit voornemen leverde bezwaren op van bewoners van de IQ-laan. Aan bijna alle bezwaren kon tegemoet gekomen worden. De enkele bezwaren die er nog waren werden twee weken geleden door de bewoners toegelicht in de commissievergadering. Het ging hierbij voornamelijk om een verlies van uitzicht en zonlicht door het mogelijk maken van de bouw van aaneengeschakelde twee-onder-een-kap woningen.

De verschillende raadsleden probeerden met oplossingen te komen tijdens de vergadering. Zo diende de VVD een amendement in. Zij stelde voor om aan, uit en bijgebouwen tenminste 1 meter van de zijdelingse perceelgrens te bouwen. Het CDA en D66 zochten de oplossing in een andere richting. Het CDA vroeg het college om in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar, terwijl D66 voorstelde om een brief te sturen aan de projectleider om te kijken of er nog tegemoet kan worden gekomen aan de laatste bezwaren.

Wethouder De Rudder gaf aan dat het door de VVD voorgestelde amendement niet de oplossing was. Hij zag meer in een gesprek met de projectontwikkelaar. Toen het amendement vervolgens in stemming werd gebracht bleken alleen de VVD, Democraten Beverwijk en Gemeentebelangen voorstander. Hierdoor werd het amendement door een meerderheid van de raad verworpen. Het gewijzigde bestemmingsplan werd vervolgens aangenomen door alle partijen met uitzondering van Gemeentebelangen. De VVD stemde weliswaar in, maar gaf in een stemverklaring aan dat zij het bestemmingsplan goed vinden, maar dat dit beter had kunnen zijn als het amendement was aangenomen.

Krediet kop van de haven

Over een kredietaanvraag van in totaal €1,4 miljoen moest de raad ook een besluit nemen. Dit geld is nodig voor ontwikkeling en verbetering van de kop van de haven , dat onderdeel is van de gebiedsvisie Parallelweg. In de visie is aangegeven dat plannen uitgewerkt moeten worden voor de hotspot kop van de haven. De uitvoering van die plannen moet dit jaarplaats vinden. Van het gevraagde krediet moet  € 450 000 uit een subsidie komen die de gemeente nog moet binnenhalen. Ook zit in het krediet € 420 000 indien meer subsidie kan worden gerealiseerd dan de genoemde € 450.000.

Dit laatste leverde een amendement op namens D66, GroenLinks, PvdA en het CDA. Zij  wilde alleen het krediet van € 420 000 beschikbaar stellen wanneer de subsidie daadwerkelijk hoger uitvalt als € 450 000. Een meerderheid van de gemeenteraad kon zich hierin vinden, waardoor het krediet met deze wijziging werd toegekend. De VVD liet in een stemverklaring weten dat zij het amendement onvoldoende vonden, maar dat dit wel een verbetering is ten opzichte van het oorspronkelijk voorstel.

Het laatste voorstel op de agenda van de raad, de evaluatiecriteria voor welstandsvrij bouwen, werd ook vastgesteld door een meerderheid van de gemeenteraad. Door dit besluit komen er twee panels die bouwobjecten gaan beoordelen. Het ene panel bestaat uit professionals, terwijl het andere panel uit burgers zal bestaan. Met dit laatste besluit  kwam een einde aan de eerste raadsvergadering op beeld.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz