Denk mee over ‘Rondje Bree’!

NIEUWS
Rondje Bree270
Rondje Bree

BEVERWIJK – In de raadscarrousel op 4 september 2014 kan iedereen samen met de raadsleden meepraten over het Stadscentrum van Beverwijk.

De raadscarrousel begint om 19.30 uur op de eerste verdieping van het Stadhuis.

Het programma van de Raadscarrousel Rondje Bree is:
19.30 uur – presentatie visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020
– presentatie startnotitie rondje Bree
– uitleg workshop
20.45 uur – pauze
21.00 uur – workshop Rondje Bree

Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aanmelden voor de workshop kan via griffie@beverwijk.nl.

In het voorjaar 2014 hebben het college van B&W en de gemeenteraad de Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020 vastgesteld. Hiermee hebben ze het startsein gegeven voor het stapsgewijs (samen) werken aan een mooi, compleet, verrassend en gastvrij centrum. Dat vraagt om een breed draagvlak bij de betrokken partijen, belanghebbenden en gebruikers.

De eerste stap is een inschatting maken van de mogelijkheden voor inrichting van het centrum, de betrokken partijen, de financiele kaders en een planning. Dat is vastgelegd in de startnotitie Rondje Bree. In de raadscarrousel van 4 september 2014 wordt een gezamenlijke workshop gehouden met raadsleden, ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en de werkgroep Visie Stadscentrum Beverwijk. Doel van de workshop is om aan de hand van thema’s de inzichten van de deelnemers te peilen over onder andere: het autoverkeer, fietsverkeer, parkeren, groen, bomen, trottoirs, terrassen, evenementen/markten.

De rest van 2014 wordt gebruikt om met zoveel mogelijk belanghebbenden het gesprek aan te gaan. Hiervoor worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Het college wil begin 2015 een nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad voorleggen. Als de raad hiermee akkoord gaat, kan gestart worden met het ontwerp. De uitvoering staat gepland voor 2016.

Breestraat weer in hart van Beverwijkers

De coalitiepartijen in de gemeenteraad hebben in het coalitieakkoord aangegeven in te zetten op een kloppend en gezellig stadshart voor Beverwijk en een duurzame economische ontwikkeling, waarbij de aantrekkingskracht van Beverwijk voor bedrijven wordt vergroot. Het ‘Stadscentrum van straks’ moet net als de ‘Breestraat van vroeger’ weer in het hart van alle Wijkers gesloten worden.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz