Drukte in het Noordzeekanaal

NIEUWS
De vispassage in IJmuiden

IJMUIDEN – Het wordt binnenkort dringen geblazen in het Noordzeekanaal.

Elke winter trekken namelijk meer dan honderdduizend schieralen (volwassen palingen) vanuit de polders rondom het Noordzeekanaal naar de Noordzee. Maar om in de Noordzee te komen zullen de palingen langs de sluizen van IJmuiden moeten. Hiervoor is de vispassage gebouwd. Al die honderdduizenden schieralen zullen zich een weg banen door deze passage om vervolgens in de Noordzee te belanden. En dan begint het tweede deel van hun avontuur, want in rap tempo zwemmen zij door naar de Caribische Sargassozee. Dit is vlakbij de Bermuda Driehoek. Daar zullen zij zich vervolgens massaal voortplanten.

Om meer te weten te komen over de routes die de schieralen volgen, tussen de polders rondom het Noordzeekanaal en de havenmonding in IJmuiden, vindt er van oktober 2017 tot april 2018 onderzoek plaats met behulp van zenders.

De waterbeheerders zijn geïnteresseerd in eventuele knelpunten op deze migratieroutes die lopen tussen de polder en het Noordzeekanaalgebied. Met deze informatie kunnen er maatregelen worden getroffen om de knelpunten voor deze trekvis weg te nemen.

Verschillende waterbeheerders rondom het Noordzeekanaal, zoals Provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschappen Hollands Noorderkwartier en Rijnland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat, zullen dit onderzoek gezamenlijk uitvoeren.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz