Earth Hour bij Tata Steel

TATA STEEL
licht tata
Bron: Tata Steel

WIJK AAN ZEE – Op zaterdag 19 maart dimt Tata Steel in IJmuiden de verlichting op het bedrijfsterrein.

Dit gebeurt in het kader van Earth Hour, de wereldwijde actie om door bewust een uur lang verlichting uit te schakelen de aandacht te vestigen op het belang van energiebesparing.

Van 20.30 uur tot 21.30 uur schakelt het staalbedrijf zo veel mogelijk verlichting uit. Dat gebeurt vanzelfsprekend alleen waar dat veilig kan. Het reduceren van het energieverbruik en van de nachtelijke verlichting zijn speerpunten in het milieubeleid van Tata Steel Een belangrijke nieuwe stap is dat de buitenverlichting van Hoogoven 7 onlangs schakelbaar is gemaakt. Eerder was dat al bij Hoogoven 6 gedaan. Dit wil zeggen dat de hoogovens alleen nog worden verlicht als dat voor werkzaamheden noodzakelijk is.

Er lopen ook initiatieven om conventionele verlichting te vervangen door LED-verlichting. Door het reduceren van de lichtuitstoot op de 750 hectare grote site bespaart energie én levert Tata Steel een bijdrage aan het creëren van een natuurlijkere situatie voor wat betreft de nachtelijke duisternis in de IJmond.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz