‘Fijnstof in de IJmond’

NIEUWS
snuffelpaal
De fijnstof snuffelpaal Foto: Dirk-Jan Prins

WIJK AAN ZEE – Het rapport ‘ Fijnstof in de IJmond’ is één van de resultaten van het Europese project JOAQUIN.

Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die zich bezighouden met luchtkwaliteit, gefinancierd met Europese subsidie.

Het doel van de Europese partners is om kennis te ontwikkelen gericht op een meer gezondheidsrelevant luchtkwaliteitsbeleid in Europa. Dit kan o.a. door metingen op verschillende plekken naar gezondheidsrelevante parameters zoals ultrafijnstof, black carbon (roet) en PM10 (fijnstof). In Noord-Holland zijn er metingen gedaan in Amsterdam en de IJmond.

De hoofdconclusie van het rapport is, dat de samenstelling van fijnstof in Wijk aan Zee anders is dan het fijnstof dat gemeten wordt in het Vondelpark. Tevens blijkt uit het onderzoek dat het meten van de mate van roet relevant is voor bewoners in Wijk aan Zee naast de huidige metingen. De provincie meet de luchtkwaliteit in de IJmond en presenteert jaarlijks de uitkomsten hiervan. De luchtkwaliteit van de provincie Noord-Holland staat hoog op de agenda waarin er gestreefd wordt naar een gezonde leefomgeving.

De provincie neemt de aanbeveling om roet te meten, mee te nemen in de discussie en besluitvorming over de (her)inrichting van het provinciale luchtmeetnet in de IJmond. Een andere conclusie uit het onderzoek is dat de fijnstof concentraties in Wijk aan Zee beneden de wettelijke Europese norm zitten. Dit komt overeen met de uitkomst uit ons jaarlijks onderzoek naar luchtkwaliteit in de IJmond.

De provincie Noord-Holland en de betrokken partijen zetten zich in voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Constant streven ze naar de vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond-regio. De actuele resultaten van het provinciaal meetnet worden doorlopend gepubliceerd op het luchtmeternet.

Fijnstof in de in de IJmond: samenstelling en gezondheid’ is één van de ‘producten’ die  het Europese samenwerkingsprogramma JOAQUIN (Joint Air Quality Initiative) heeft opgeleverd. Vanuit Nederland zijn de GGD Amsterdam, het RIVM, ECN en de provincie Noord-Holland betrokken als partner bij dit project.

Download hier het complete rapport :


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz