Geluidshindergrens, vluchtelingenopvang en Heliomare

NIEUWS

vluchtelingen
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De raadscommissie van Beverwijk heeft zich afgelopen donderdag gebogen over het raadsvoorstel om de grens te wijzigen die op basis van de wet geluidshinder geldt voor industrieterrein De Pijp.

Verder ging het in de raadscommissie over Heliomare en het opvangen van vluchtelingen in de gemeente.

De geluidshindergrens dient verlegd te worden, omdat bedrijven op en om de haven in de problemen dreigen te komen. Zij kunnen vanwege de wet geluidshinder geen milieu(omgevings)vergunning krijgen voor hun bedrijfsactiviteiten, omdat het nabij gelegen Fort-eiland en een woonboot beschermd worden door de wet geluidshinder. Door de grens te wijzigen wordt het mogelijk voor bedrijven op het industrieterrein om activiteiten uit te voeren. Tegelijkertijd zal er een oplossing moeten komen voor Fort eiland en de bewoners van de woonboot.

Tijdens de bespreking in de commissie adviseerde de PvdA om in gesprek te gaan met de bewoners van de woonboot. De fractie steunde de wijziging van de grens waarbinnen geluidshinder mogelijk is wel. ‘Het bevordert de werkgelegenheid in onze gemeente’ was het argument van deze fractie. VVD-Ferraro beaamde dit. ‘Verleg de grens, zodat je als gemeente de bedrijven faciliteert en de ruimte geeft’. VVD-Koster benadrukte nog maar eens het belang van woonbootbewoners. ‘Het enige wat deze familie wil is dat de gemeente op een positieve wijze met ze meedenkt over een zinvolle bestemming’ aldus de fractie. Wethouder De Rudder vertelde de commissieleden dat hij in gesprek is met de familie Kruk, maar dat hij wel alvast dit besluit wil laten nemen. Verder wil de wethouder aan de slag met een nieuw bestemmingplan om de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten mogelijk te maken.

Een onderwerp dat opnieuw aan bod kwam in de commissie was het opvangen van vluchtelingen. Een week geleden vroeg de PvdA het college of zij benaderd waren door het COA om vluchtelingen op te vangen en of het college bereid was dit te doen in de gemeente Beverwijk. Wethouder Erol vertelde in de commissie dat het college contact heeft gezocht met het COA. ‘We zijn bezig om de mogelijkheden te verkennen om vluchtelingen op te vangen’. Verder werd duidelijk dat het college vier mogelijke locaties aan het verkennen is. Gemeentebelangen Beverwijk vroeg vervolgens om welke locaties het gaat, waarop de wethouder antwoordde dat de mogelijkheden van deze vier locaties eerst verkend moet worden voordat het college deze bekend maakt. Hierna vroeg de fractie op welke termijn de locaties bekend worden gemaakt. Wethouder Erol gaf aan het streven te hebben om binnen een paar weken de gemeenteraad hierover te informeren. VVD-Koster vroeg de wethouder hoe er in regionaal verband om wordt gegaan met de vluchtelingenopvang. ‘Heemskerk en Beverwijk hebben initiatief genomen om de mogelijkheden te verkennen. Velsen heeft hierin nog een afwachtende houding’ vertelde wethouder Erol.

Heliomare

Het project Heliomare kwam ook aan bod. De rekenkamercommissie heeft hier op verzoek van de gemeenteraad een vooronderzoek naar gedaan. De bevindingen werden in de commissie gedeeld in de vorm van een rekenkamerbrief. Naar aanleiding van de rekenkamerbrief opperde Gemeentebelangen Beverwijk in de commissie om een raadsenquête te houden. VVD-Koster vond dit een goed idee, ‘Hierdoor realiseren we ons wat het gekost heeft en wat het ons nog gaat kosten’. D66 wilde dat de aanbeveling van de rekenkamercommissie over worden genomen door de raad. Het CDA concludeerde uit de brief van de rekenkamercommissie dat er geen aanleiding is om het project Heliomare verder te onderzoeken.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz