Gemeente komt met een bak

NIEUWS
De schrik van elke bewoner

BEVERWIJK – Gemeenten balanceren tussen twee moeilijk te nemen besluiten. 

Zo wil iedereen graag dat er beter afval wordt gescheiden, maar aan de andere kant wil men geen bakkenprobleem op de stoep zoals op de foto.  Vandaar da de gemeente Beverwijk heeft gekozen voor een andere aanpak. Eerst zullen er proeven worden gehouden met het inzamelen o.a. van plastic. Mocht deze proef slagen, dan is het restafval minimaal en is er voor het overige afval maar 1 bak extra nodig.

HVC geeft aan: Afval scheiden door inwoners blijft nodig. Bronscheiding (inwoners scheiden hun afval thuis apart) van het huishoudelijk afval is heel belangrijk om grondstoffen als papier, glas, textiel en gft-afval te kunnen recyclen. Als deze grondstoffen eerst vervuild raken met restafval, dan worden ze onbruikbaar voor recycling. De kwaliteit van de ingezamelde afvalstoffen heeft ook direct effect op de financiële waarde van de grondstoffen. Hoe schoner het afval is, hoe hoger de waarde recyclebedrijven ervoor geven.

De gemeente Beverwijk is zich ervan bewust dat met het houden van proeven de nodige vragen op kunnen komen. Vandaar dat de gemeente vast een document heeft samengesteld met de meest voorkomende vragen. Al deze vragen komen aan bod in het onderstaande document:

VRAGEN

Er gaan brieven uit naar de bewoners waar de proeven gehouden worden.

Broekpolder

&

Wijk aan Zee

&

Zwaansmeer

En als laatste een overzicht hoe en wat er in de scheiding is opgenomen

Wat te scheiden

Het inzamelen van PBD op deze manier is een proef. De start is in juni en het einde is in november te verwachten. Na de proeven zal er een evaluatie plaatsvinden. Deze evaluatie zal in begin 2019 worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Binnenkort zijn er informatieavonden, van 19 tot 21, met vrije inloop: * 29 mei Zwaansmeer, * 30 mei Wijk aan Zee, * 31 mei Broekpolder. In de brieven staan de adressen vermeld.


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz