Gemeente laat bomen Zeestraat kappen

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – De gemeente laat deze week zeven bomen kappen in de Zeestraat.

De werkzaamheden starten op 1 mei 2018 en worden uitgevoerd door de firma Stoop Boomverzorging. Het kappen duurt in totaal 4 dagen. Deze firma werkt van 07.00 tot 16.00 uur.

Tijdens de werkzaamheden kunnen automobilisten in beide richtingen rijden. Verkeersregelaars leiden het autoverkeer langs het werk. Het fietspad aan de kant van de bomen is afgesloten. Fietsers kunnen aan de overkant in beide richtingen rijden. Dat wordt met borden aangegeven.

Bij een inspectie is onlangs gebleken dat de staat van de bomen slecht is. Het risico bestaat dat er tijdens een storm takken afbreken of bomen omwaaien. In totaal moeten vijftien bomen (allen populieren) gekapt worden. De overige acht zijn minder slecht en kunnen wachten tot na het broedseizoen.

Er komen minimaal vijftien bomen terug op de plek van de oude bomen. Dat gebeurt in het plantseizoen, eind 2018 of begin 2019. De bewoners worden betrokken bij de keuze voor de nieuwe bomen.

Momenteel is het broedseizoen; dat duurt tot medio juli. Een deel van de bomen verkeert in dusdanig slechte staat, dat het advies was om met kappen niet te wachten tot na het broedseizoen. Dan moet in het kader van de Wet Natuurbescherming rekening gehouden worden met eventueel aanwezige broedvogels en mogelijk andere beschermde soorten. Daarom heeft de gemeente ter plaatse door een gespecialiseerd bedrijf een ecologisch onderzoek laten doen om eventuele nestlocaties of andere beschermde verblijf- of groeiplaatsen in kaart te brengen.

Tijdens het onderzoek zijn geen broedvogels of nesten aangetroffen in de betreffende bomen. Ook jaarrond beschermde nestlocaties zoals nesten van roofvogels zijn niet gevonden. De bomen zijn eveneens onderzocht op rust- of verblijfplaatsen voor vleermuizen of andere zoogdieren (eekhoorn of boommarter). Die zijn er niet.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz