Gemeenteraad besluit voor de zomer over aula begraafplaats Duinrust

NIEUWS

BEVERWIJK – De gemeenteraad kan nog voor de zomer beslissen over renovatie of nieuwbouw van de aula van begraafplaats Duinrust.

Wethouder Dorenbos sprak in de raadscommissievergadering op donderdag 4 februari de intentie uit om de raad voor het zomerreces een voorstel voor te leggen met uitgewerkte keuzes. De meeste fracties maakten in de commissievergadering nog geen keuze. Wel was een meerderheid ervoor om van de koffiekamer een theehuis te maken dat ook op zon- en feestdagen open kan zijn.

Het college vroeg de commissie zich uit te spreken over een voorkeur voor renovatie of sloop en nieuwbouw van de aula. Met nieuwbouw is een investering gemoeid van ruim € 1 miljoen, renovatie kost bijna € 825.000,-.

Verschillende fracties gaven aan dat zij liever een voorstel van het college zouden zien met een advies en een onderbouwing. Wethouder Dorenbos lichtte toe dat de bespreking in de commissie was bedoeld om te inventariseren welke voorkeuren er zijn. De fractie van Gemeentebelangen Beverwijk was het meest uitgesproken en liet weten voorstander te zijn van sloop en volledige nieuwbouw. Hoewel de overige fracties geen duidelijke voorkeur uitspraken, zei de wethouder ‘toch een aardig signaal’ te hebben gekregen. In het voorstel aan de raad worden de diverse mogelijkheden uitgewerkt.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz