Gezamenlijke cliëntenraden bijeen

NIEUWS
Gemeente Beverwijk
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Een terugblik op de informatiedag over de Participatiewet.

Organiseer een bijeenkomst, conferentie of borrel voor mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet, de gemeente en de werkgevers in de IJmond, zodat zij elkaar leren kennen en van elkaar horen wat de (on)mogelijkheden zijn. Dat is slechts één van de suggesties die de verschillende cliëntenraden uit de IJmond meegaven aan de gemeente tijdens een informatiedag over de Participatiewet op woensdag 20 augustus 2014.

Vertegenwoordigers van cliëntenraden uit Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de Wsw-raad IJmond waren 20 augustus bijeen om met elkaar te spreken over de komst van de nieuwe Participatiewet per 1 januari 2015. Deze wet gaat de bijstandswet, de Wajong (voor jong gehandicapten) en de WSW (sociale werkplaatsen) vervangen en gaat gepaard met de nodige veranderingen en bezuinigingen.

Vanuit de gemeente werd toelichting gegeven op de achtergrond en werking van de nieuwe wet. De 16 aanwezigen reageerden uitgebreid, stelden hun vragen en deden veel suggesties. Eén daarvan was dat er zorgvuldig over de veranderingen door de wet moet worden gecommuniceerd met de doelgroepen, zowel mondeling als schriftelijk.

De concept-verordeningen worden in september in de IJmondcommissie besproken. De gezamenlijke cliëntenraden formuleren daar een advies voor, zodat hun stem goed gehoord wordt. Daarna buigen de aparte gemeenteraden zich hierover. De verordeningen worden uitgewerkt in beleidsregels; ook waarbij worden de cliëntenraden betrokken.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz