Iep weg voor weg

NIEUWS

BEVERWIJK – De beslissing over het behoud, de verplaatsing of kap van de Monumentale Iep nadert zijn ontknoping.

IEP
Bron: Gemeente Beverwijk     Foto: Dirk-Jan Prins

De reconstructie van het kruispunt Velserweg – Vondellaan – Halve Maan moet straks een verbetering opleveren voor de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en de groenstructuur. In de raadscarrousel van begin oktober werd duidelijk dat dit mogelijk ook gerealiseerd kan worden met behoud van de iep. Stichting Sluyterman van Loo presenteerde hier een alternatief plan voor. Dit plan werd recent door een onafhankelijk bureau vergeleken met het plan van het college. Hieruit werd duidelijk dat het plan van het college tot een betere verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid leidt. Een doorslaggevend argument, zo bleek in de commissievergadering.

Verschillende partijen namen tijdens de commissievergadering een standpunt in over die iep. D66 vindt het kruispunt overzichtelijker en verkeersveiliger zonder de iep. Ook voor het CDA was het klip en klaar. ‘Een boom kappen en vijf ervoor terug planten zien wij als een verstandige keuze. Democraten Beverwijk sprak over een perfecte groene oplossing, terwijl ook de PvdA en GroenLinks zich achter de kap van de iep schaarden. De VVD bracht nog een andere mogelijkheid in. ‘Maak van die iep een gemeentelijk monument, zodat de verplaatsing als noodzakelijk kan worden aangemerkt. Hierdoor draait de gemeente niet op voor de kosten voor het verleggen van kabels en leidingen. De kosten voor verplaatsing zijn dan lager dan de huidige twee ton’. Wethouder Dorenbos voelde weinig voor deze mogelijkheid. Ook gaf zij aan dat de iep bij een eventuele verplaatsing beschadigingen zal oplopen waardoor de levensvatbaarheid een vraagteken is.

Gemeentebelangen Beverwijk liet een ander geluid horen. De partij wierp zich op voor het behoud van de iep. De partij sprak van een beeldbepalende boom voor Beverwijk die niet mag verdwijnen en deed dan ook een verzoek aan het college. ‘Kijk samen met de betrokkenen nogmaals of de iep behouden kan worden’. De wethouder gaf vervolgens aan dat het college volledig achter het huidige voorstel staat en dit dus niet opnieuw gaat onderzoeken.

Financiering verbinding A8-A9

De commissieleden bogen zich ook over de financiering van de verbinding tussen de A8 en A9. Deze verbinding zal tussen 2017 en 2020 gemaakt worden. Hiervoor werkt de gemeente Beverwijk onder regie van de provincie Noord-Holland samen met de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Velsen, Heemskerk en Uitgeest. Om de verbinding tot stand te brengen is € 111 miljoen nodig. Beverwijk draagt hier € 2,1 miljoen aan bij.

Verschillende opties

Voor de financiering van de € 2,1 miljoen zijn vier verschillende opties. Een van de opties is om het in één keer uit de post Verkeer en Wegen te betalen, maar dit legt gelijk een groot beslag op het totale budget. Een andere optie is betaling vanuit de gemeentelijke reserve, maar dat gaat ten kosten van de financiële stabiliteit. Een optie die de voorkeur van het college geniet is om vanaf 2017 gedurende vier jaar € 525.000 apart te leggen. Tot slot, is er de optie, die ook door de VVD werd aangedragen, om het bedrag uit te smeren over 35 jaar. Voordeel hiervan is dat het maar € 92.000 per jaar kost, maar het nadeel is dan weer dat de kosten worden doorgeschoven naar de toekomst.

D66 en het CDA konden zich vinden in het voorstel van het college om het bedrag over vier jaar uit te smeren. De optie om dit over 35 jaar te doen werd als te duur bestempeld door zowel D66, CDA als Gemeentebelangen. De VVD was het hier niet mee eens en pleitte dan ook voor de laatste optie. ‘De optie is niet te duur, want de rente-inkomsten en rentelasten heffen elkaar op. Het kost dus nooit wat meer’ aldus de VVD. De partij toonde zich bezorgd over de investeringsmogelijkheden voor Beverwijk als de € 2,1 miljoen wel in één keer wordt geïnvesteerd in de verbinding A8-A9. Gemeentebelangen sprak een andere zorg uit. ‘De provincie zoekt nog € 40 miljoen om de financiering rond te krijgen. Bestaat er een kans dat de provincie hiervoor in een later stadium bij ons aanklopt’ vroeg de partij aan wethouder De Rudder. De wethouder was helder in zijn beantwoording. ‘We dragen maximaal € 2,1 miljoen bij. De provincie is zelf bezig om de veertig miljoen bij elkaar te krijgen via andere partijen, zoals andere gemeenten. Ook is Rijkswaterstaat gevraagd om bij te dragen’. Voor welke optie de raad kiest wordt op 13 november duidelijk. Ook neemt de raad dan een besluit over reconstructie van het kruispunt Velserweg – Vondellaan – Halve Maan. U bent van harte welkom om hier getuige van te zijn. De vergadering start op 19.30 uur op het Stadhuis


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz