IJmondregio is trots op samenwerking

NIEUWS


Bron: 3D-journaal, Ministerie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

BEVERWIJK – ‘In de samenwerking kwam veel energie vrij’ aldus gemeentesecretaris Astrid Schölvinck en Frans Vos, transitiemanager 3D van de regio IJmond.

De regio IJmond, bestaande uit de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk, hebben goed samengewerkt in voorbereiding op 1 januari 2015. Alle afspraken zijn tijdig gemaakt om continuïteit van zorg op 1 januari 2015 te kunnen bieden.

Natuurlijke samenwerking

Wat heeft het proces van transitie in de regio tot een succes gemaakt? Coördinerend gemeentesecretaris Schölvinck geeft aan dat de regio direct heeft gekozen voor een proces van natuurlijke samenwerking, waarbij het resultaat voorop staat. Op deze manier is door de betrokken gemeenten een discussie op inhoud gevoerd en bijvoorbeeld niet op structuur. Medewerkers hebben elkaar op moeten zoeken om samen iets te bereiken en dit heeft het commitment binnen de regio versterkt. Er is veel energie vrijgekomen in de samenwerking tussen medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk  niveau. De samenwerking in de regio is hecht, zoals onlangs ook bleek bij een spannend proces als het maken van afspraken over risicoverevening.

Zorgcontinuïteit prioriteit

Daarnaast heeft de regio vanaf het begin gekozen voor het perspectief van transitie. Dat wil zeggen dat zorgcontinuïteit op 1 januari 2015 als belangrijkste prioriteit is gekozen. Zonder de horizon van transformatie op de langere termijn uit het oog te verliezen. Door de keuze van dit perspectief ontstond rust en duidelijkheid. Verder is een succesfactor geweest dat de colleges van B&W en de gemeenteraden intensief bij het proces betrokken zijn geweest. Elkaar goed en tijdig informeren, waardoor snelheid en betrokkenheid gewaarborgd bleven. Ook de inkoopsamenwerking met Zuid-Kennemerland is pragmatisch en succesvol gebleken.

Stap naar uitvoering groot

Toch ging niet alles van een leien dakje. Zo bleek de overgang van inkoop/beleid naar uitvoering/bedrijfsvoering een grote stap. De tijd voor implementatie van beleid was zeer kort, waardoor verschillende uitvoeringsvragen tegelijkertijd beantwoord moesten worden, daar waar volgordelijkheid gewenst was. De regio heeft de stap naar uitvoering uiteindelijk kunnen zetten door verschillende disciplines bij elkaar te brengen (bijvoorbeeld in een scrum-sessie) of te laten samenwerken (zoals in het kernteam Jeugd). Het proces is zeker arbeidsintensief geweest. Met relatief weinig externe capaciteit werd er veel gevraagd van alle medewerkers.

Partnership met het Rijk

De samenwerking met het Rijk is positief verlopen. Vooral de hands-on hulp van het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) werd gewaardeerd. Hopelijk biedt de samenwerking ook een handvat voor een nieuwe verhouding tussen Rijk en gemeenten. Een verhouding die is gebaseerd op vertrouwen, waarbij het Rijk de juiste maat weet te vinden voor een samenwerking in partnership (met respect voor elkaars verantwoordelijkheid). Zoals ook de relatie tussen overheid en burger en tussen college van B&W en gemeenteraad zich steeds meer als partnership zal moeten gaan ontwikkelen.

Oog voor detail

In de regio IJmond ligt nu een prima basis voor samenwerking, tussen gemeenten en medewerkers, maar ook met aanbieders en het maatschappelijk veld. Uiteindelijk moet de samenwerking leiden tot de doorontwikkeling, onder meer van de algemene voorzieningen, waardoor deze efficiënter en effectiever kunnen worden ingezet voor een betere dienstverlening aan de burger. Waarin de gemeente en de burger met oog voor detail een werkelijk goed gesprek kunnen voeren aan de keukentafel, over hoe zorg het beste kan aansluiten op de mogelijkheden van de burger. Ofwel: als je dichter bij komt, ga je het beter zien.

Met man en macht

Accountmanager Marcel Scheenhart van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het proces van transitie in de regio IJmond met belangstelling kunnen volgen en ondersteunen. Aanvankelijk met enige zorg, maar uiteindelijk met bewondering voor de deskundigheid en bevlogenheid van de betrokken medewerkers. En met veel respect voor de wijze waarop de regio met man en macht, zowel ambtelijk als bestuurlijk, de voorbereiding op de drie decentralisaties heeft vorm gegeven.

 


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz