In 2050 het klimaat van Bordeaux. Ook de wijn?

NIEUWS

BEVERWIJK – Het klimaat dat de regio rond de Franse stad Bordeaux nu heeft: dat staat ons in 2050 te wachten.

regenton
Bron: Gemeente Beverwijk      Foto: 3500 ltr regenton van rondomton.nl

Het wordt warmer en wij krijgen vaker te maken met zware regenbuien. Dit beeld schetste weerman Gerrit Hiemstra zaterdag 16 april tijdens de Werkconferentie Klimaat in de raadzaal van het stadhuis in Beverwijk. De conferentie was een initiatief van de gemeenteraad van Beverwijk. Iedereen was ervoor uitgenodigd: inwoners, politici, wethouders en ambtenaren, maar ook organisaties als het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Klimaatverbond en ondernemers. In de volle raadzaal waren meer dan tachtig deelnemers samengekomen.

Warmer en natter
Na een welkomstwoord van burgemeester Freek Ossel gaf weerman Hiemstra een presentatie. Hij vertelde wat klimaatverandering is, ging in op het klimaat en het weer in 2050 en sprak over de betekenis van klimaatverandering voor onze regio. De meteoroloog maakte duidelijk dat het warmer en natter wordt en dat wij vaker te maken krijgen met extreme hoeveelheden neerslag.

Ook krijgen wij minder vaak vorstdagen: dagen waarop de minimumtemperatuur onder het vriespunt zakt. In ons huidige klimaat hebben wij gemiddeld 40 vorstdagen, in de prognoses worden dit er nog slechts 25 tot 11. De kans op een Elfstedentocht wordt daardoor minimaal, zei Hiemstra. Nu is die kans 15%, in de prognoses wordt dat 2% tot zelfs slechts 0,2%. De Fries, zelf een schaatsliefhebber, zei dan ook ‘niet blij’ te zijn met deze vooruitzichten.

Hiemstra schetste diverse mogelijkheden om met de klimaatverandering om te gaan. Zo kunnen wij maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 te verminderen, kunnen wij ons wapenen tegen de nieuwe omstandigheden, de veiligheid verbeteren en meer nadruk leggen op de informatie die beschikbaar is. Bij het inrichten van wijken kunnen wij bijvoorbeeld vaker kijken naar bruggen in plaats van tunnels. ‘Aan de slag met het klimaat!’, zei de weerman tot slot.

Naast de presentatie van Hiemstra waren er sprekers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, de gemeenten Beverwijk en Heemskerk en de Omgevingsdienst IJmond. In de presentatie van de gemeenten werd duidelijk dat er mogelijkheden zijn om regenwater te verwerken door innovatieve toepassingen in straten en het wegdek. Tussentijds gingen de deelnemers in werkgroepen uiteen om met elkaar te bespreken welke maatregelen mogelijk zijn. In de werkgroepen bleek dat er behoefte is aan het vergroten van de bewustwording over klimaatverandering en wateroverlast. Daarbij werd vooral gedacht aan jongeren. Naast het tegengaan van het verstenen van tuinen werd in alle groepen het aanschaffen van een regenton genoemd als maatregel om met de gevolgen van klimaatverandering om te gaan.

Regenton als symbool
Hiemstra juichte het idee van regentonnen toe. ‘Symbolen zijn nodig om de problematiek tastbaar te maken’, zei hij. ‘Ik adviseer grote regentonnen. Daar kan men letterlijk en figuurlijk niet omheen.’ De weerpresentator gaf aan dat overheden een voortrekker of een volger kunnen zijn bij de aanpak van klimaatverandering. ‘Dat is een politieke keuze.’ Burgemeester Ossel stelde aan het eind van de bijeenkomst vast dat er al veel gebeurt om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. ‘Overheden zijn ermee bezig en burgers ook. Daardoor worden er ook steeds meer bedrijven gevoelig voor. Wij vinden samen dat er iets moet gebeuren, dan moeten wij ook samen iets doen.’

Bouwstenen voor nieuw rioolplan
Kees Berghuis, fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Beverwijk en initiator van de conferentie, zei voldoende ideeën te hebben gehoord om in de gemeenteraad een vervolg aan de bijeenkomst te geven. De uitkomsten van de werkconferentie leverden ook suggesties op voor een nieuw rioolplan waar de gemeenten Beverwijk en Heemskerk momenteel gezamenlijk aan werken. Dit rioolplan wordt eind dit jaar in beide gemeenteraden besproken. Dit plan gaat niet alleen over het afvoeren van water via het riool, maar over het verwerken van grote hoeveelheden regenwater via bijvoorbeeld de straat en de bodem.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz