In gesprek met bewoners IQ-laan

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – In de Beverwijkse raadscommissie is uitgebreid gesproken over het gewijzigde bestemmingsplan Herman Heijersmanslaan.

Ook behandelde de commissie de verklaring van geen bedenkingen en het project Kop van de haven.

Het gebied waarover het ging ligt ten westen van het deelgebied Waterwijk binnen de woonwijk Broekpolder en is globaal gelegen tussen de Laan van Archeologie en de Israël Queridolaan. Het originele bestemmingsplan is gewijzigd, zodat het mogelijk wordt om naast vrijstaande woningen ook andere type woningen te bouwen. Hiermee wordt ingespeeld op het verzoek van de projectontwikkelaar. Die wilde graag een andere invulling geven aan de woningbouw, omdat de te bouwen vrijstaande huizen onverkoopbaar zijn in de huidige markt. Het alternatieve plan met daarin 65 twee-onder-een-kap woningen werd teruggebracht naar 59, vanwege bezwaren door bewoners van het omliggende gebied en leverde het bestemmingplan op dat de commissieleden afgelopen donderdag 15 januari besproken.

Muur van steen

Ondanks de vele aanpassing in het bestemmingsplan bleek tijdens de commissievergadering dat het gewijzigde plan niet helemaal naar tevredenheid is van deze bewoners aan de Israël Queridolaan. Mevrouw Toman en de heer Goedhart-Bakker kregen tijdens de commissievergadering het woord namens de bewoners. Doorn in het oog bleek de wijziging van de mogelijkheid tot het bouwen van twee-onder-een- kap woningen en aangeschakelde garages met een maximale hoogte van 4,5 meter. Deze bouwwerken komen namelijk op drie meter afstand van de achtertuinen van de bewoners van de Israel Queridolaan. ‘Een muur van steen ‘ zo omschreef mevrouw Toman het. Deze muur zorgt voor een afname van zonlicht, een beperking van het uitzicht en daarmee een waardedaling van de woningen. Haar boodschap aan de wethouder was duidelijk ‘Praat met ons’, zodat we tot acceptabel plan kunnen komen.

Voor wat betreft het bezwaar van bewoners van de Israel Queridolaan toonde de commissieleden begrip, maar zij gaven tegelijkertijd dat er wat hen betreft goed geluisterd is naar de inbreng van bewoners. Het CDA wees de insprekers op de informatieavond die is belegd, terwijl D66 en GroenLinks vonden dat er weldegelijk naar de bezwaren geluisterd is gezien de vele aanpassingen in het plan. Door de nieuwe stroom aan informatie riepen de VVD en Gemeentebelangen Beverwijk op om het gewijzigde bestemmingsplan nader te bestuderen op de punten die de bewoners aandroegen. Deze partijen riepen de wethouder op om aan tafel te gaan met de bewoners. Wethouder De Rudder gaf gehoor aan deze oproep, maar gaf ook aan dat er weinig verandering meer mogelijk is in het gewijzigde bestemmingsplan

Spelvoorzieningen

De heer Goedhart-Bakker kaartte ook de parkeerproblemen aan. Meer woningen betekent immers meer behoefte aan parkeergelegenheid en daar is nu al een gebrek aan. Wethouder De Rudder gaf aan dat de norm voor parkeerplaatsen van 1,6 is losgelaten in het gewijzigde bestemmingsplan. Er komt dus voldoende gelegenheid om te parkeren. Een ander probleem wat de heer Goedhart-Bakker aankaartte was het gebrek aan speelvoorzieningen voor kinderen van vijf tot tien jaar. VVD vertelde dat het probleem bekend is en dat de raad daarom in mei van het vorig jaar een motie heeft aangenomen, waardoor het college inzet op de verbetering van spelvoorzieningen in Beverwijk. Op 5 februari wordt er een besluit genomen over het gewijzigde bestemmingsplan.

Andere onderwerpen die gisteren aan bod kwamen waren de verklaring van geen bedenkingen en het project Kop van de haven, dat onderdeel is van de gebiedsvisie Parallelweg. Ook hier neemt de raad op 5 februari een besluit over tijdens de raadsvergadering.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz