Inspecteurs op bezoek

NIEUWS
Bonaire

BEVERWIJK – Bezoek inspecteurs Bonaire aan Omgevingsdienst IJmond

Van 7 tot en met 11 september bezoeken elf inspecteurs uit Bonaire Nederland. Bonaire werkt aan adequate milieuregelgeving en optimale scholing van haar handhavers. Het werkbezoek aan Nederland is erop gericht om kennis en ervaring te delen met gemeentelijke organisaties in Nederland om zo de handhaving op Bonaire te professionaliseren. Op 8, 9 en 10 september ontvangt Omgevingsdienst IJmond een deel van de delegatie.

Tijdens het bezoek aan Omgevingsdienst IJmond voeren inspecteurs gezamenlijk milieu-inspecties uit om zo kennis en ervaring uit te wisselen. De toepassing van Digitale Checklisten, waar zowel handhavers van de omgevingsdienst als handhavers van Bonaire mee werken, staat daarbij centraal. Ook is er aandacht voor de communicatie met de ondernemer.

Met de opgedane kennis en ervaringen, gaan de inspecteurs van Bonaire elkaar in het tweede gedeelte van het programma, volgens het principe van train de trainer, trainen op de belangrijkste milieuthema’s, eisen en milieutechnieken bij bedrijven. De gekozen branches sluiten aan bij de bedrijvigheid in Bonaire; horeca, jachthaven, garagebedrijf, autosloperij, houtverwerkingsbedrijf, afvalverwerkingsbedrijf, tankstation, hotel, duikbedrijf en een constructiebedrijf.

Een belangrijk onderdeel van de handhaving bij Omgevingsdienst IJmond en Bonaire vormt het systeem van Digitale Checklisten. De inzet van Digitale Checklisten maakt een controle efficiënter. Milieu-inspecteurs hebben via de checklisten overal en op elk moment inzage in de laatste regelgeving. Na een controle wordt automatisch een verslag gegenereerd, alsook een brief aan de ondernemer. Omgevingsdienst IJmond werkt sinds 2012 met dit systeem.

Bijzondere gemeente

Bonaire is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland en heeft zijn eigen wetgeving. Sinds 2013 wordt er op Bonaire gewerkt aan een Inrichtingen en Activiteitenbesluit. Momenteel loopt er een implementatietraject waarin stakeholders, het bedrijfsleven, lokale overheid en I&M gezamenlijk afspraken maken over de uitvoerbaarheid en de invoering van dit besluit. Het Ministerie van  Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van het milieubeleid in Caribisch Nederland, bestaande uit de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES).


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz