Inwoners kiezen ontwerp kruispunt Warande-Zeestraat

NIEUWS


BEVERWIJK – Gemeente Beverwijk gaat het kruispunt op de Warande-Zeestraat aanpassen.

De reden hiervoor zijn de verkeerlichten op het kruispunt. Deze zijn aan vernieuwing toe zijn. Daarnaast is het kruispunt ook een onderdeel van de doorfietsroute tussen Heemskerk en Velsen. De gemeente heeft voor het kruispunt drie mogelijke varianten uitwerkt. Inwoners kunnen tot 22 november 2019 hun voorkeur doorgeven via de website van gemeente Beverwijk.

Na 22 november wordt een voorlopig ontwerp gemaakt van de gekozen variant. In het eerste kwartaal van 2020 presenteert de gemeente dit ontwerp aan bewoners. Keuze uit drie varianten Gemeente Beverwijk heeft van deze drie varianten schetsontwerpen gemaakt. Inwoners kunnen via www.beverwijk.nl/doorfietsroute de schetsontwerpen bekijken. Ook staat op de website een toelichting op de schetsontwerpen. Hierin staat uitgelegd wat het betekent voor de doorstroming van het verkeer, de verkeersveiligheid en het groen.

De varianten zijn:
– Een rotonde in plaats van een kruispunt
– Vervangen van de verkeerslichten.
– Vervangen van de verkeerslichten en fietsers krijgen sneller groenlicht.

Dinsdag 5 november heeft de gemeente Beverwijk een inloopavond georganiseerd voor direct omwonenden. Tijdens deze avond hebben zij informatie gekregen en konden zij vragen stellen over de drie mogelijke varianten. Op de avond waren ongeveer 50 omwonenden aanwezig. Het merendeel van de bewoners gaf aan dat zij voorkeur hebben voor de rotonde. Enkele aanwezige bewoners gaven voorkeur aan behoud van de verkeerslichten. In de eerste instantie vreesden inwoners dat een rotonde tot veel bomenkap zou leiden. Dit is niet het geval. De rotonde past goed in de beschikbare ruimte. Een paar bomen moeten verplaatst worden, maar dit zijn geen grote monumentale bomen.

Samen met de andere IJmond-gemeenten en de Omgevingsdienst IJmond wil gemeente Beverwijk het fietsgebruik aanmoedigen. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld door belangrijke routes uit te voeren als doorfietsroute. Een doorfietsroute houdt in dat fietsers kunnen ‘door’fietsen. Fietsers komen zo min mogelijk hindernissen of wachtmomenten tegen. Op 22 mei 2019 is de raad akkoord gegaan met het uitvoeringsprogramma doorfietsroute westelijke variant. De aanleg van de doorfietsroute is verdeeld in verschillende projecten. De doorfietsroute begint bij de Westerhoutweg en vervolgt via de Wijk aan Duinerweg, Kuikensweg en eindigt bij de Maerten van Heemskerckstraat in Heemskerk.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz