ISV 3 subsidie blijft beschikbaar

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – De provincie heeft een wijzigingsvoorstel om de Stedelijke Vernieuwingsgelden anders in te zetten, gehonoreerd.

Dit betekent dat er voor de inrichting van de openbare ruimte van het Stationsgebied en het herinrichtingsgebied van de Plantage, extra geld beschikbaar is. Begin 2011 heeft de gemeente Beverwijk van de provincie een Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) voor de periode 2010–2014 ontvangen. Een groot deel van het ISV-geld zou worden ingezet voor de Plantage. Het project Plantage is in de loop der jaren aangepast en vertraagd, met het risico dat de ISV-bijdrage zou komen te vervallen. In mei 2014 heeft de provincie de gemeente Beverwijk gevraagd om een aangepast voorstel in te dienen om alle ISV3 middelen alsnog te kunnen besteden. De provincie Noord-Holland heeft daartoe de start bouw- en oplevertermijnen in de subsidieverordening verruimd.

Plantage

De gemeente heeft in het wijzigingsvoorstel 2 projecten opgevoerd: de Plantage en het Stationsgebied. Omdat de Plantage steeds per fase wordt ontwikkeld is de planning onzeker. De gemeente heeft daarom kleinere bijdragen voorgesteld voor ontwikkelingen op korte termijn in die wijk: het herinrichten van het tweede deel van het parkeerterrein voor de winkels, het opknappen van het Olmenplein in aansluiting op de daar geplande nieuwbouw van Pré Wonen en het herinrichten van de Pieter Verhagenlaan als de nieuwbouw daar gereed is. Aan de Florastraat worden momenteel appartementen gerealiseerd door Pré Wonen. Vervolgens zullen ook appartementen verrijzen aan de Pieter Verhagenlaan. De gemeente heeft nu voldoende middelen om de buitenruimte mooi op de nieuwbouw aan te laten sluiten.

Openbare ruimte Stationsgebied

Naast de Plantage is bij de provincie een nieuw project opgevoerd, het Stationsgebied. De gemeente heeft een bijdrage voor de herinrichting van de 2e fase openbare ruimte gevraagd. Met behulp van de ISV-bijdrage kan de openbare ruimte van het Stationsplein op de plek van de voormalige fietsenstalling aangelegd worden en het groen bij de stationsvijver en het bomencarré worden ingericht. Ook wordt het kruispunt van de Velserweg / Breestraat / Koningstraat definitief ingericht.

De provincie heeft het wijzigingsvoorstel van de gemeente volledig gehonoreerd. De gemeente heeft meer tijd gekregen voor de Plantage en de provincie steunt de kwaliteitsimpuls in het Stationsgebied.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz