Jongerenraad en begrotingsapp in carrousel

NIEUWS
GEMEENTEHUIS
Bron: Gemeente Beverwijk 

BEVERWIJK – In de raadscarrousel van 12 februari ging het over de oprichting van een jongerenraad en een begrotingsapp.

Wat begon als een opdracht vanuit school is inmiddels uitgegroeid tot een serieus initiatief. Een jongerenraad die de gemeenteraad van advies kan voorzien bij raadsvoorstellen die betrekking hebben op jongeren. Dat is wat Damiano Paardekooper en Lisa Moniharapon voor ogen hebben. De scholieren van het Kennemer college presenteerde hun plan aan de raadsleden en vroegen  medewerking van de zeven partijen uit de raad.

Op de vraag vanuit de raad hoe zij ervoor gaan zorgen dat de jongerenraad daadwerkelijk een afvaardiging van de Beverwijkse jongeren wordt hadden de scholieren hun antwoord klaar ‘Wij gaan jongeren werven via Facebook en posters ophangen op plekken waar jongeren komen’ aldus Damiano Paardekooper. Na de presentatie bleek dat de gehele gemeenteraad het initiatief ondersteunt. De werkgroep raadscommunicatie en burgerparticipatie zal de initiatiefnemers de komende periode ondersteunen bij de opzet van de jongerenraad.

Begrotingsapp

Een ander onderwerp op de agenda van de carrousel was de begrotingsapp. Deze werd gepresenteerd door raadslid Kinik namens de auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit raadsleden en heeft als taak de raad te adviseren over het benoemen van de externe accountant, de reikwijdte van de accountantscontrole, het vaststellen van de jaarrekening en het risicomanagement van de gemeente.

Kinik vertelde dat de auditcommissie heeft gekeken naar manieren om de begroting inzichtelijker te maken voor raadsleden, ambtenaren en inwoners. Het resultaat daarvan is de begrotingsapp van pepperflow. Met deze app is de hele gemeentelijke begroting eenvoudig in te zien. Hierdoor kunnen raadsleden, ambtenaren en geïnteresseerde inwoners, ieder op hun eigen niveau, de begroting inzien. Na afloop van de presentatie stelde de auditcommissie de raadsleden voor om de begrotingsapp uit te gaan proberen in de vorm van een pilot. Een meerderheid van de aanwezige raadsleden zag een pilot wel zitten, dus hier zal binnenkort mee worden gestart.

In de raadscarrousel van 12 februari ging het over de oprichting van een jongerenraad en een begrotingsapp.

Wat begon als een opdracht vanuit school is inmiddels uitgegroeid tot een serieus initiatief. Een jongerenraad die de gemeenteraad van advies kan voorzien bij raadsvoorstellen die betrekking hebben op jongeren. Dat is wat Damiano Paardekooper en Lisa Moniharapon voor ogen hebben. De scholieren van het Kennemer college presenteerde hun plan aan de raadsleden en vroegen  medewerking van de zeven partijen uit de raad.

Op de vraag vanuit de raad hoe zij ervoor gaan zorgen dat de jongerenraad daadwerkelijk een afvaardiging van de Beverwijkse jongeren wordt hadden de scholieren hun antwoord klaar ‘Wij gaan jongeren werven via Facebook en posters ophangen op plekken waar jongeren komen’ aldus Damiano Paardekooper. Na de presentatie bleek dat de gehele gemeenteraad het initiatief ondersteunt. De werkgroep raadscommunicatie en burgerparticipatie zal de initiatiefnemers de komende periode ondersteunen bij de opzet van de jongerenraad.

Begrotingsapp

Een ander onderwerp op de agenda van de carrousel was de begrotingsapp. Deze werd gepresenteerd door raadslid Kinik namens de auditcommissie. De auditcommissie bestaat uit raadsleden en heeft als taak de raad te adviseren over het benoemen van de externe accountant, de reikwijdte van de accountantscontrole, het vaststellen van de jaarrekening en het risicomanagement van de gemeente.

Kinik vertelde dat de auditcommissie heeft gekeken naar manieren om de begroting inzichtelijker te maken voor raadsleden, ambtenaren en inwoners. Het resultaat daarvan is de begrotingsapp van pepperflow. Met deze app is de hele gemeentelijke begroting eenvoudig in te zien. Hierdoor kunnen raadsleden, ambtenaren en geïnteresseerde inwoners, ieder op hun eigen niveau, de begroting inzien. Na afloop van de presentatie stelde de auditcommissie de raadsleden voor om de begrotingsapp uit te gaan proberen in de vorm van een pilot. Een meerderheid van de aanwezige raadsleden zag een pilot wel zitten, dus hier zal binnenkort mee worden gestart.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz