Kappen Populieren tussen Andreaweg en Rijk de Waalweg

NIEUWS
Binnen de groene kaders wordt gekapt.

VELSEN NOORD – In september  2018 gaat de Gemeente Velsen de Populieren tussen de Andreaweg en Rijk de Waalweg in Velsen-Noord kappen.

Dit is noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen en schade aan het spoor en de bovenleidingen te voorkomen. Ook kunnen afgebroken takken schade aanbrengen bij passanten en het verkeer op de Andreaweg.

Het kappen van de Populieren direct langs het spoor moet voorkomen dat er schade ontstaat aan het spoor en de bovenleiding. Hierdoor voorkomen wij dat er gevaarlijke situaties in, op of langs het spoor ontstaan. Door het kappen van de voorste populieren worden de daar achter staande bomen bloot gesteld aan weersomstandigheden waar zij niet op zijn ingesteld. Dit brengt per direct gevaren met zich mee. Daarom is het noodzakelijk het volledige gebied, zoals aangegeven in de plattegrond, te kappen. Het betreft 81 populieren, aldus de gemeente Velsen

Bewonersparticipatie

In het vierde kwartaal gaat een projectteam Openbare Werken van de Gemeente Velsen van start met voorbereidingen voor het compenseren van het gekapte groen. Samen met de bewoners willen zij tot een nieuwe groene inrichting komen voor het  gebied rondom de Andreaweg. De bewoners ontvangen daarvoor te zijner tijd, een uitnodiging.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz