Laat de vorst maar komen!

NIEUWS
controle strooiwagens voor de winter 2015-2016
Controle strooiwagens

WIJK AAN ZEE – Gladheidsbestrijders van de provincie Noord-Holland klaar voor de winter

De jaarlijkse ‘vlootschouw’ van alle strooimaterieel is weer achter de rug. De strooiers van de provincie zijn klaar voor het komend winterseizoen, dat voor Noord-Holland officieel komende zondag 1 november start.

In de maand oktober is al het materieel, om de gladheid in onze provincie te bestrijden, aan een grondige inspectie onderworpen. Alle strooiers zijn nagelopen en afgesteld, alle koppelingen tussen strooiers en vrachtwagens gecontroleerd en een aantal kleine gebreken is verholpen. In de zomer vindt periodiek onderhoud aan het strooimaterieel plaats en wordt alles geschilderd. Nu is getest of alles ook naar behoren werkt. Dat is nuttig, want er zijn altijd wel een paar kleine gebreken, zoals onderdelen die door achtergebleven zout zijn gaan vastzitten. De monteurs met hun mobiele werkplaats kunnen dit snel verhelpen.

Voor de provincie is veiligheid op de weg in de wintermaanden van groot belang. Als er gladheid dreigt, of als het al glad is, rukken de strooiers uit om te strooien of om sneeuw te ploegen. 80% van de strooibeurten zijn ‘preventief’: om gladheid te voorkomen. De resterende 20% gebeurt ‘curatief’: als het al glad is, bijvoorbeeld als het sneeuwt of ijzelt.

In totaal heeft Noord-Holland een voorraad van bijna 5000 ton zout verdeeld over 8 zoutloodsen. Deze voorraad wordt de hele winter door op peil gehouden. In Hoofddorp ligt ongeveer 750 ton. Twee winters geleden was de provincie, na een aantal barre winterdagen, door de voorraad heen. Dit gaat niet nog een keer gebeuren! Er is nu beleid dat er na elke twee strooibeurten, dan wel 100 ton gestrooid zout, de voorraad direct aangevuld gaat worden.

Tablet en GPS rijden mee

Afgelopen winter werd er anders gestrooid dan voorgaande jaren. Het verschil zit hem in de bijrijder. De provincie schrijft niet langer een bijrijder voor, waardoor in de cabine nu op een andere manier keuzes worden gemaakt. Dit is nu een tablet met een speciale applicatie waarin de te rijden route, de aanbevolen strooibreedte en hoeveelheid te strooien zout is ingevoerd. De applicatie waarschuwt waar de chauffeur breder moet strooien (bijvoorbeeld ter hoogte van een vluchtstrook) of waar een dubbele hoeveelheid zout gebruikt moet worden (op gevaarlijke plekken, zoals zoab en viaducten). Deze applicatie is nieuw. De praktijk moet uitwijzen hoe het bevalt om met een tablet, dus zonder een bijrijder, te rijden. Ook gaat de komende winter voor het eerst een een zogenoemd strooimanagementsysteem van start. Een GPS op de strooier registreert de gereden route en de hoeveelheid gebruikt zout per m2. Deze informatie heeft twee doelen. Dankzij het GPS-systeem hoeven de weg-inspecteurs de strooiroutes ter controle niet meer na te rijden. Want het systeem laat zien dát de route is gereden, hoe snel de route is gereden, hoeveel er ter plekke is gestrooid en hoeveel natzout er is gebruikt, links-/rechtsverstelling en de tijd. Zo weet de provincie ook direct hoeveel zout er is gebruikt en dus ook hoeveel zout weer in de voorraad moet.


 

 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz