Maatwerkonderzoek geluidsbelasting stille gebieden

NIEUWS
6 windturbines
Voorbeeldfoto

WIJK AAN ZEE – De provincie Noord-Holland gaat de geluidsbelasting in stille gebieden onderzoeken en waar nodig via maatwerk toepassen in vergunningen.

Hiervoor moet de Provinciale Milieuverordening (PMV) worden gewijzigd. De wijziging gaat over de opname van een maatwerkprocedureregeling voor extra bescherming tegen geluidsbelasting van windturbines in relatief stille gebieden. De provincie of gemeente (het bevoegd gezag) wordt in dergelijke gevallen verplicht te onderzoeken wat de geluidsbelasting is en heeft vervolgens het recht om eventueel maatwerk toe te passen in de vergunningverlening. Het wijzigingsvoorstel is een gevolg van het besluit van Provinciale Staten op 2 maart 2015 om te onderzoeken of stille gebieden extra beschermd kunnen worden tegen geluidsbelasting van windturbines.

Extra aanpassingen PMV

Naast het opnemen van de maatwerkprocedureregeling geluidsbelasting in relatief stille gebieden, wordt de PMV op nog een aantal technische punten gewijzigd. Dit betreft de onderwerpen aardkundige monumenten, de adviescommissie ruimtelijke ontwikkeling, afvalzorg en industrieterreinen van regionaal belang.

Procedure

De gewijzigde PMV ligt van 10 juli tot en met 21 augustus 2015 ter inzage bij de provincie Noord-Holland en bij alle gemeenten in de provincie Noord-Holland. Tijdens deze 6 weken kunnen zienswijzen (reacties) met betrekking tot de gewijzigde PMV worden ingediend bij de provincie. Hierna worden de zienswijzen verwerkt en komt de eventueel aangepaste gewijzigde PMV opnieuw in Gedeputeerde Staten, de commissie Natuur, Landbouw en Milieu en wordt het eind dit jaar vastgesteld in Provinciale Staten.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz