Meer handhaving alcoholpreventie jeugd

NIEUWS
Afbeeldingsresultaat voor nix18
Bron & Tekst Gemeente Beverwijk

BEVERWIJK – Op 24 november 2016 behandelde de raadscommissie een nieuw Preventie- en handhavingsplan Alcohol.

De gemeente is hiertoe verplicht op grond van de Drank- en horecawet. Iedere vier jaar dient de gemeente opnieuw een dergelijk beleidsplan op te stellen. Focus op handhaving Het preventie- en alcoholplan levert een bijdrage aan het bestrijden van alcoholmisbruik onder jongeren in Beverwijk. Alcohol mag wettelijk gezien pas vanaf 18 jaar worden verkocht. Toch gebeurt dit nog niet overal conform de regels.

Commissieleden waren nog niet op alle punten overtuigd van de strategie die het college voorstelde om hier verbetering in aan te brengen. Fiseler van Democraten Beverwijk gaf aan dat ‘’de preventiecapaciteit tegenvalt.’’ Bovendien vroeg hij zich af, ‘’is dit plan niet teveel een papieren tijger?’’ De VVD kon zich vinden in deze constatering. ‘’De gemeente moet zich beperken tot de kerntaken. In dit geval is dat handhaven. Wij zien niets in het investeren in nog meer papieren beleid.’’, aldus de heer Scholten. De fracties van CDA en PvdA toonden zich optimistisch en waren positief over het plan. Enige verbazing kon de heer Vreugdenhil niet onderdrukken: ‘’ik hoor heel veel vragen van collega’s, maar concrete andere plannen heb ik niet gehoord?’’ Ook mevrouw Makbouli was positief en zei uit te zien naar een goede discussie in de raadsvergadering.

Verantwoordelijk portefeuillehouder, burgemeester Ossel, zei dat dit plan tot stand is gekomen naar aanleiding van input uit de raad. ‘’Er moet meer ruimte zijn voor preventie. Verkooppunten van alcohol hebben daar een belangrijke taak in.’’ De commissie achtte het beleidsplan wel voldoende behandelrijp voor behandeling in de raad. Op 15 december 2016 wordt een besluit genomen tijdens de raadsvergadering.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz