“Meer mensen zouden thuis moeten kunnen sterven”

NIEUWS

BEVERWIJK – Hoewel 68% van alle Nederlanders volgens onderzoek graag thuis zou willen sterven, is dit slechts bij 36% het geval.

Nieuw palliatief team Rode Kruis Ziekenhuis helpt arts en patiënt met advies en ondersteuning

ATT3
Doranne Hilarius, Bestuurder Medische Zaken, heeft een bos bloemen uitgereikt aan het team Palliatieve Zorg om succes te wensen.

Van links naar rechts: Sandra Schaap (geestelijk verzorger), Doranne Hilarius (Bestuurder Medische Zaken), Karin Pool (longarts en kaderarts palliatieve zorg), Jolanda Kerstjens- de Graaf (Verpleegkundige Palliatieve Zorg en transferverpleegkundige)

“Tweeëntwintig procent sterft in het ziekenhuis, terwijl eigenlijk niemand dat wil”, dat zegt longarts en palliatief arts Karin Pool van het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ). Volgens haar moet dit laatste percentage naar beneden kunnen. ,,Het is belangrijk dat het ziekenhuis zo goed mogelijk tegemoet komt aan de wensen van patiënten in hun laatste levensfase. Daarom starten wij vanaf 1 juli met het Consultteam Palliatieve Zorg (CPZ) dat artsen, patiënten en hun naasten kan bijstaan met advies en ondersteuning.”

Het palliatief team kan worden ingezet bij patiënten die in het ziekenhuis opgenomen liggen en waarbij sprake is van een levensbedreigende aandoening. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij een kwaadaardige tumor, hartfalen, ernstige COPD of dementie. Hierbij gaat het niet alleen om lichamelijke klachten, maar ook om klachten van psychische, sociale en spirituele aard. ,,Ons team heeft de kennis en kunde om de hoofdbehandelaar te helpen om de kwaliteit van leven van zijn of haar patiënt zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Wij helpen om de overgang van het ziekenhuis naar huis zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast bieden wij advies en steun bij problemen of vragen in de stervensfase aan patiënten en zijn of haar omgeving.,” aldus Karin Pool.

Karin Pool: ,,Vaak wordt gedacht dat palliatieve zorg alleen nodig is in de terminale fase. Dit gaat lang niet altijd op. Een palliatieve behandeling is gericht op de verbetering van kwaliteit van leven en is al zinvol vanaf het vaststellen van de ernstige diagnose. Het is dus belangrijk om hier zo vroeg mogelijk aandacht voor te hebben,” aldus Pool. Naast zorg voor lichamelijke klachten als pijn, benauwdheid of misselijkheid, is er ook zorg voor psychische en sociale klachten zoals angst, verdriet en onbegrip. ,,Vaak is te zien dat mensen met belangrijke levens- en spirituele vragen zitten. Hiervoor kunnen zij bijstand krijgen van een geestelijk verzorger”. Met de komst van het palliatief team in het RKZ kan iedere specialist en verpleegkundige binnen het ziekenhuis het team benaderen voor advies en ondersteuning.

Het consultteam bestaat onder meer uit twee gespecialiseerde verpleegkundigen, een geestelijk verzorger, twee longartsen, twee internist-oncologen en een maag-, darm- en leverarts. Karin Pool: ,,Wij willen korte lijnen houden met de andere hulpverleners en wekelijks zullen wij een multidisciplinaire overleg voeren waarbij de eerste lijn (o.a. huisarts, thuiszorg) betrokken wordt. De huisarts kent de patiënt en de naasten immers het beste en het langste. Ook gaat de huisarts de zorg weer overnemen wanneer de patiënt het ziekenhuis verlaat. Het is de bedoeling dat wij samen met alle hulpverleners rondom de patiënt tot een gedegen plan komen en daarmee de patiënt en naasten zo goed mogelijk bij kunnen staan.”


 

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz