Meer tijd om mee te doen

NIEUWS


WIJK AAN ZEE – Meer tijd om onderzoek naar leefbaarheid Noordzeekanaalgebied in te vullen

Sinds half juli wordt in opdracht van het Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid in het gebied. Iedereen die woont, werkt of recreëert in het Noordzeekanaalgebied kan de enquête invullen. Om betrouwbare uitspraken te doen en plannen te maken voor de toekomst is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening geven.

Inmiddels hebben veel mensen de enquête voor het leefbaarheidsonderzoek ingevuld. De respons van bewoners in sommige wijken is al voldoende representatief maar meer reacties zijn erg welkom. Vanuit de ondernemers en mensen die in het gebied werken is de respons laag.

Vandaar dat nu alle bedrijven in het Noorzeekanaalgebied per brief benaderd worden met het verzoek om de enquête alsnog in te vullen. Ook de bedrijvenverenigingen in het gebied zijn gevraagd hun leden te motiveren om de enquête in te vullen en aan hun werknemers door te geven. Het is immers voor bedrijven van belang dat zij de enquête invullen omdat de resultaten van de leefbaarheidsonderzoek ook worden gebruikt voor het ontwikkelen van een gezamenlijk vestigingsbeleid in het gebied. Ook van gebruikers van de recreatiegebieden rond het Noordzeekanaal mogen er meer reacties komen.

Inwoners, ondernemers, werkenden en recreanten in het Noordzeekanaalgebied kunnen op de website de vragenlijst invullen. Dit kan tot 12 september aanstaande. Onder alle deelnemers worden twee prijzen verloot: een luxe rondvaart of een rondleiding bij Tata Steel.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz