Mens Stad Leven

NIEUWS

BEVERWIJK – Molenaar uit Beverwijk schrijft in 2013: 

In 1960 heeft de kunstenares Annemarie Leenders-Kusters ter ere van de opening van het nieuwe station Beverwijk en de voltooiing van het stationsplein een kunstwerk in brons ontworpen. Het geeft een nieuwe tijd en een nieuw beeld weer. Deze beeldengroep straalt optimisme uit en geloof in de toekomst. Het werd gemaakt in een tijd waarin alles nieuw leek te worden. Beverwijk had nog ruimte in overvloed en de welvaart steeg met sprongen. De stad vernieuwde zich voortdurend. Nieuwe woonwijken, scholen, bedrijven én een nieuw stationsgebouw. Die vernieuwingen vonden hun bekroning in de plaatsing van een eigentijds beeldhouwwerk. Dat was het realistische ‘Mens-stad-leven’. De rechtop zittende figuur is ‘de cultuur’ die Beverwijk, de zittende figuur, uit haar slaap wekt. De opvliegende duiven verbeelden op hun beurt de vrije uitbreiding en ontwikkeling van de stad.

De kunstenares heeft meerdere beelden voor Beverwijk gemaakt, waaronder De Tuinder ofwel De Schoffelaar. Op één en dezelfde dag in 1960 werd de beeldengroep onthuld en het nieuwe stationsgebouw en het nieuwe Stationsplein feestelijk geopend. Vanwege de bouwontwikkelingen aan het Stationsplein heeft het beeld (tijdelijk?) een nieuwe plek gekregen op de hoek Huiderlaan-Wilgenhoflaan tegenover het voormalig klooster, dat inmiddels omgeturnd is tot jongerencentrum ‘Place to Be’. Ik weet niet of de beeldengroep ooit weer terug komt op het stationsplein, waar het eigenlijk behoort. Op de nieuwe locatie staat het ook mooi in zijn omgeving. Aldus Molenaar.

Beverwijk - Mens-stad-leven
Mens Stad Leven

De gemeente Beverwijk heeft besloten dat het beeld ‘Mens-Stad-Leven’ in het najaar van 2015 wordt teruggeplaatst op het Stationsplein. Dat is het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders ter besluitvorming voorlegt aan de gemeenteraad. Aanleiding voor het voorstel is de raadscarrousel van 9 april 2015, waar de Beverwijkse samenleving initiatieven kon uiten over wat er gedaan moet worden met de gekapte Iep van het kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan. De beste drie initiatieven van die avond zijn voorgelegd aan het college om de uitvoerbaarheid te toetsen. Het college stelt heden aan de gemeenteraad voor om het initiatief ‘Iepenplein’ uit te voeren.

Op 5 juni 2015 heeft de gemeenteraad een Definitief Ontwerp openbare ruimte Stationsgebied vastgesteld. De nieuwe inrichting zorgt ervoor dat Beverwijkers zich zowel ‘alleen’ als in een groep thuis kunnen voelen op het Stationsplein. Het ‘Iepenplein’ als gepresenteerd in de raadscarrousel van 9 april is gebaseerd op de oude inrichting van het plein. Samen met de initiatiefnemers zijn de afgelopen periode de mogelijkheden tot integratie van het ‘Iepenplein’ in de nieuwe inrichting openbare ruimte Stationsgebied bezien, waarbij recht wordt gedaan aan zowel het gedachtegoed achter ‘Het Iepenplein’ als het gedachtegoed achter de inrichting Stationsgebied. In goed overleg is tot een gezamenlijk voorstel gekomen. Niet alleen wordt het bronzen beeld ‘Mens-Stad-Leven’ teruggeplaatst op het Stationsplein, van de stam van de Iep kruispunt Velserweg-Vondellaan-Halve Maan worden vier banken gerealiseerd en in de openbare ruimte van het Stationsgebied geplaatst. De exacte locatie van de banken wordt bepaald naar oplevering openbare ruimte eind 2015. Verder worden vier natuurstenen gedenkplaten voor de banken in de openbare ruimte Stationsgebied aangebracht en worden minimaal vier nieuwe Iepen binnen het Stationsgebied geplant.

Op 1 oktober 2015 zal de gemeenteraad besluiten over het voorstel van het college. Bij instemming van de gemeenteraad wordt het beeld ‘Mens-Stad-Leven’ in het najaar van 2015 teruggeplaatst op het Stationsplein. De banken, gedenkplaten en nieuwe Iepen worden in 2016 geplaatst in het Stationsgebied. Met het terugplaatsen van het beeld ‘Mens-Stad-Leven’ ontstaat op de Huiderlaan-
Wilgenhoflaan een lege ruimte. Een ruimte die het college in samenspraak met de omgeving wil opvullen met een nieuwe kunstobject.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz