Meting luchtkwaliteit: “Wij zijn ambitieus”

NIEUWS
snuffelpaal
Snuffelpaal

WIJK AAN ZEE – In 2014 zijn in de IJmond, Westpoort en Haarlemmermeer de concentraties van fijnstof opnieuw gedaald.

De concentratie is het laagst sinds 2009. Dit blijkt uit metingen van de provincie Noord-Holland. Uit de meetresultaten blijkt eveneens dat alle gemeten stoffen aan de Europese wettelijke grenswaarden voldoen. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit de datarapporten luchtkwaliteit over 2014.

Gedeputeerde Tjeerd Talsma: “Ik ben verheugd dat de cijfers binnen de Europese norm zijn en dat betekent dat wij op de goede weg zijn. Maar wij zijn er nog niet. Wij zijn ambitieus en wij gaan nog meer doen ter verbetering van de luchtkwaliteit. Wij kijken bijvoorbeeld naar het effect van de walstroom, het effect van de roetfilters en hoe kunnen wij meer mensen op de fiets krijgen?”

De provincie Noord-Holland meet al jaren de luchtkwaliteit in de IJmond, het havengebied Amsterdam (Westpoort) en de Haarlemmermeer. Deze metingen worden uitgevoerd als aanvulling op het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM, om meer gedetailleerde regionale informatie te verkrijgen. In de IJmond vinden de metingen plaats in samenwerking met TATA Steel en de Omgevingsdienst IJmond. In Westpoort vinden de metingen plaats in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam en de gemeente Zaanstad.

Eind 2014 heeft een evaluatie van het meetnet luchtkwaliteit IJmond plaatsgevonden, met als doel de meetinspanning te optimaliseren voor wat betreft de inrichting van het meetnet en de te meten stoffen. Dit najaar vindt besluitvorming plaats over de inrichting van het meetnet per 1 januari 2016.

De provincie Noord-Holland en de betrokken partijen zetten zich in voor een goede balans tussen economische ontwikkeling en een gezonde leefomgeving. Constant streven zij naar de vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving in de IJmond-regio, aldus de Provincie Noord-Holland.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz