Milieudienst IJmond stopt te bestaan

NIEUWS
Omgevingsdienst IJmond
Bron: Omgevingsdienst IJmond


BEVERWIJK – Milieudienst IJmond stopt te bestaan maar gaat verder onder de naam Omgevingsdienst IJmond

Vanaf 1 februari 2015 gaat Milieudienst IJmond verder onder de naam Omgevingsdienst IJmond. Onze nieuwe naam is ingegeven door een verbreding van ons takenpakket. Hiermee sluiten wij aan op de landelijke trend waarbij omgevingsdiensten worden opgericht, die belast zullen worden met de nieuwe, nog in te voeren Omgevingswet. De wet die vanaf 2018 van kracht zal zijn, stuurt aan op een meer integrale benadering van de thema’s ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.

Wij voeren op dit moment voor achttien gemeenten en de provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van milieuvergunningverlening. Controleren bedrijven op bouw-, milieu-, drank en horeca en brandveiligheidsregels en hebben milieuspecialisten op het gebied van asbest, bodem, veiligheid, geluid en flora en fauna. Via ons milieubeleid zetten wij in op thema’s als luchtkwaliteit, mobiliteit en duurzaamheid.

Slagvaardiger

De vorming van omgevingsdiensten vindt plaats door het hele land. Omgevingsdiensten moeten zorgen voor duidelijkheid bij burgers en bedrijven. De dienstverlening aan burgers en bedrijfsleven wordt vergemakkelijkt en de overheid wordt als vergunningverlener en handhaver slagvaardiger. Door kennis, taken en expertise te bundelen binnen één organisatie kan de overheid beter reageren op de steeds complexere regelgeving. Maar ook ondernemers gaan profiteren. Regionale samenwerking en een integrale aanpak zorgt ervoor dat administratieve lasten voor bedrijven verminderen, procedures worden verkort en voorschriften op elkaar zijn afgestemd. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor bedrijven.

Brede samenwerking

Ons werkgebied beslaat ruim 10.000 bedrijven en circa 560.000 inwoners in de gemeenten Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Landsmeer, Noordwijkerhout, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Zeevang. In de uitvoering van haar taken werkt Omgevingsdienst IJmond samen met collega’s van provincie Noord-Holland en deze achttien gemeenten, andere omgevingsdiensten en instanties als de politie, Rijkswaterstaat, brandweer, de GGD, waterschappen, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Openbaar Ministerie.

Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz