Nieuw sportbeleid Beverwijk

NIEUWS


BEVERWIJK  – Het college van burgemeester en wethouders kan aan de slag met het aanpassen van het sportbeleid.

De raadscommissie stelde donderdag 18 februari de pijlers vast onder de Sportnota 2016-2019. Wethouder Erol liet weten dat de commissie de sportnota in juni inhoudelijk kan bespreken, waarna de gemeenteraad het nieuwe beleid zal vaststellen.

De pijlers onder de nieuwe sportnota komen voort uit een breed sportonderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd onder de inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee. De pijlers zijn: 1) sport in de buurt, 2) vitale sportverenigingen, 3) open sportaccommodaties, 4) sportieve samenwerking en 5) ruimte voor talent. Door het beleid hierop te richten, wordt het sportnetwerk in de gemeente versterkt en wordt sport laagdrempelig gemaakt en gehouden.

Wethouder Erol vroeg de raadscommissie of het college met deze pijlers de juiste richting kiest en welke suggesties bij de uitwerking kunnen worden meegenomen. De fracties in de commissie gaven de wethouder diverse aanwijzingen mee. Zo vroeg D66 aandacht voor voldoende gymnastiekles op basisscholen en gaf de PvdA aan veel belang te hechten aan de buurtsportcoaches. Diverse fracties, waaronder CDA en GroenLinks, wilden weten wat de gemeente kan doen om de zwemvaardigheid van kinderen te verbeteren. De VVD was zeer te spreken over de kansen die wethouder Erol benoemde om Beverwijkse sporttalenten een ambassadeursfunctie te geven bij het promoten van hun sport.

Tijdens de vergadering waren er enkele insprekers, waaronder het Gehandicaptenplatform. Vertegenwoordigers van het platform benadrukten het belang van sporten voor mensen met een beperking. Ze gaven aan dat niet alleen toegankelijke accommodaties belangrijk zijn, maar ook faciliteiten, zoals begeleiding en vervoer. Sportverenigingen kunnen hiervoor een beroep doen op diverse regelingen.

Wethouder Erol besloot de bespreking door aan te geven dat hij voldoende input heeft gekregen om de sportnota uit te werken.
Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz