Nieuwe Natuurwet

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – Noord-Holland eerste provincie met nieuwe Natuurwet

Op maandag 3 oktober hebben Provinciale Staten de provinciale regels onder de Wet natuurbescherming vastgesteld die per 1 januari 2017 in werking treedt. Deze wet vervangt de huidige Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. De wet dient ter bescherming van gebieden, plant- en diersoorten en bossen.

Gedeputeerde Jaap Bond: “Ik ben erg trots dat wij als eerste provincie klaar zijn om deze wet uit te gaan voeren. Met Noord-Hollandse regels is er nu sprake van een goede balans: de natuur wordt optimaal beschermd, maar tegelijk gaat de boel niet op slot en is er voldoende ruimte voor maatschappelijke initiatieven en belangen. Een mooi voorbeeld vind ik de oude bosgroeiplaatsen in onze provincie, die soms wel meer dan 200 jaar oud zijn. Wij hebben die letterlijk op de kaart gezet, waardoor die nu voor het eerst echt goed beschermd zijn.”

Kaart met oude bosgroeiplaatsen

De provincies krijgen de regie over het natuurbeleid in de regio, waar voorheen de Rijksoverheid daar verantwoordelijk voor was. Om de wet in werking te laten treden heeft de provincie beleidsregels en verordeningen vastgesteld rondom natuurgebieden, planten, dieren en bossen. Hiermee wordt per provincie een kader gegeven voor het afgeven van vergunningen en ontheffingen.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz