Omgevingsraad Schiphol district Wijk aan Zee

NIEUWS

WIJK AAN ZEE – OPROEP! ORS zoekt honderd namen in Wijk aan Zee!

jumbo
Wie wil geluidshinder en milieuoverlast vliegverkeer voorkomen? Wie wil deelnemen in de omgevingsraad van Schiphol voor Wijk aan Zee ?

Op 1 januari 2015 start de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Dit is een nieuw overlegorgaan dat in plaats komt van de Tafel van Alders en de CROS (Commissie Regionaal Overleg Schiphol). Doel van de ORS is het bevorderen van overleg tussen luchtvaartpartijen, omwonenden en betrokken overheden over een gebruik van de luchthaven dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van alle betrokkenen. Vermindering van geluidsbelasting door het vliegverkeer zal daarin een centraal onderwerp vormen.

In de ORS zullen ook bewonersvertegenwoordigers deelnemen. De Schiphol-regio is hiertoe verdeeld in vijf regio’s, clusters genoemd. De gemeente Velsen ligt in het cluster Polderbaan. Alle bewonersorganisaties binnen een cluster kunnen een kandidaat-clustervertegenwoordiger voordragen. De gekozen vertegenwoordigers, 2 per cluster, zullen als bewonersdelegatie in de ORS de belangen van alle bewoners behartigen en in het bijzonder die uit het eigen cluster.

In een brief heeft de kwartiermaker, Hans Alders, de bewonersorganisaties en dus ook PVOS, uitgenodigd om deel te nemen aan de ORS. Bewonersorganisaties die aan de verkiezing van de clustervertegenwoordigers willen deelnemen moeten bij aanmelding aantonen over minstens 100 meerderjarige leden of sympathisanten te beschikken. Dit zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Dit betekent dat wij onze lijst van sympathisanten “leden” moeten actualiseren en liefst ook uitbreiden! Daarom vragen wij alle inwoners van Velsen om zich op te geven als sympathisant en daarmee steun te geven aan de doelstelling van Platform Velsen Overlast Schiphol (PVOS). Van hen ontvangen wij graag naam, adres, postcode en mailadres, liefst via e-mail. Misschien kennen jullie buren, vrienden of kennissen die sympathisant willen worden? Hoe meer personen op onze ledenlijst, des te krachtiger wij onze stem kunnen laten horen!

Dat is ook zeker nodig gezien de recente plannen van KLM om vanwege brandstofbesparing zijn toestellen langzamer te laten stijgen, waardoor bewoners onder de startroutes méér lawaai krijgen te verduren. Twee van dit soort routes lopen over Velsen! Ook ligt er het voorstel van de gemeente Haarlemmermeer om een route, die in Hoofddorp voor klachten zorgt, een stuk te verschuiven waardoor Velsen nog een extra portie lawaai toebedeeld zou krijgen. En ook het sluimerende idee om de routes over Velsen ook ‘s nachts te gaan gebruiken, is iets waartegen wij krachtig stelling zullen nemen.

Tenslotte roepen wij iedereen op om na te denken over de vraag of jij zelf interesse hebt om als vertegenwoordiger van deze regio te willen functioneren, dan wel om actief te worden om PVOS te ondersteunen met ideeën en mankracht. Bij belangstelling graag even mailen of telefonisch contact op nemen.

Het is wel raadzaam om wel gewoon lid te worden waarbij vooral bedoeld wordt om ook familieleden, buren, vrienden, kennissen en anderen te vragen om óók hun steun aan onze doelstelling te laten weten. Hoe meer mensen dit doen, des te krachtiger kunnen wij onze stem kunnen laten horen. Laat iedereen zich aanmelden. Ieder persoon telt mee, zolang zij maar meerderjarig zijn. Net als bij politieke verkiezingen.

De sluitdatum voor aanmelding voor de verkiezingen is door de ORS gesteld op 31 oktober 2014. Wij verzoeken jullie om niet tot die datum te wachten zodat wij de aanmeldingen tijdig kunnen verwerken!

Een E-mail naar: pvos.velsen@outlook.com met vermelding van naam en adres en e-mail adres, is voldoende.


Widget is loading comments…


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz