Onderhoud

NIEUWS
Asfalteren Zeestraat WAZ
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Het meerjarenplan onderhoud openbare ruimte vastgesteld in de raadsvergadering.

In dit plan is onder andere het onderhoud van wegen, rioleringen en groenvoorzieningen opgenomen. Het CDA kwam terug op de eerdere gedane toezegging van de wethouder om Beverwijk bereikbaar te houden en daarom de zes onderhoudsprojecten niet samen te laten vallen met de sluiting van de Velsertunnel. Wethouder Dorenbos bevestigde dit in de raadsvergadering nogmaals.

Verder maakten het CDA en GroenLinks zich sterk voor een verbetering van het fietsnetwerk. De wethouder gaf aan dat het college de fietser prominent op het netvlies heeft staan. In de plannen die wij uitvoeren zit een aantal fietsstraten waarbij de positie van de fietser een stuk wordt verbeterd. D66 vroeg de wethouder naar de optie om IJmondiaal aan te besteden bij het structureel onderhoud van wegen. Ook dit heeft de aandacht van het college vertelde de wethouder.

Tot slot uitte de VVD nog maar eens hun zorg over de kosten voor het wegonderhoud in de komende jaren. Omdat het inmiddels 23 uur was, werd de vergadering geschorst en zal deze op 25 maart om 19:30 uur worden voortgezet. Jullie zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz