Onduidelijkheid binnen de raad

NIEUWS
Foto: Dirk-Jan Prins

BEVERWIJK – Minder regels

Fracties als Gemeentebelangen, CDA, GroenLinks en de PvdA toonden zich positief over het voorstel. Van de fractie van D66 werd door Weel gewezen op “het belang van het verminderen van de regeldruk.” Met het voorstel verdwijnt de toetsingscommissie, de welstandcommissie definitief.

Wel blijkt uit de stukken dat er een adviesteam komt waarop een beroep kan worden gedaan. Heinink (VVD) vroeg naar aanleiding van die ontwikkeling aandacht voor wat nu de status is van adviezen die desgevraagd door dit team kunnen worden afgegeven. “Welke juridische consequenties zijn er als mensen bijvoorbeeld adviezen naast zich neerleggen? Is dat toch niet zoiets als een verkapte welstandscommissie” Witte (Fractie Witte) vroeg zich nog af “wat besluiten wij nu precies?’’


Twitter
Visit Us
Follow Me
Volg mij via e-mail
RSS
INSTAGRAM
Houzz